Komersanta un tā jaunā produkta vai tehnoloģijas atbilstība atbalsta saņemšanai tiek vērtēta divās daļās:

  1. sākotnēji tiek izvērtēta projekta iesnieguma atbilstība 1. daļas vērtēšanas kritērijiem.
    Ja tajos iegūts pozitīvs vērtējums, komersanta pārstāvis tiek aicināts ierasties uz  vērtēšanas komisijas sēdi, lai prezentētu savu jauno produktu vai tehnoloģiju;
  2. tiek vērtēta komersanta pārstāvja prezentācijā sniegtā informācija.
    Prezentācijas  laikā jāsniedz informācija par komersanta jauno produktu vai tehnoloģiju un jāpamato  tā priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti. Tāpat prezentācijas laikā ir jāpamato jaunā produktu vai tehnoloģijas biznesa un attīstības plāns no tā izstrādes līdz ieviešanai ražošanā. 
    Uz prezentāciju jāierodas trīs darba dienu laikā pēc LIAA uzaicinājuma. Prezentācijas laikā tiks veikts audio ieraksts.

Vērtēšanas komisijas locekļi pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz prezentācijas laikā sniegto informāciju.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no tā iesniegšanas LIAA

ES fondu vizuālo elementu ansamblis