ERAF logo inkubatoriem

LIAA biznesa inkubatori sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. Eiropas Savienības un Latvijas valsts kopīgi veidots projekts tiek īstenots kopš 2016. gada. Visā Latvijā darbojas 11 reģionālie biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības, kā arī Radošo industriju inkubators Rīgā, kurš specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem.

Iestāties var tikai tajā inkubatorā, kura darbības teritorijai atbilst fiziskas personas (pirmsinkubācijā) vai uzņēmuma (pirmsinkubācijā un inkubācijā) faktiskās darbības vai juridiskā adrese. Izņēmums ir Radošo industriju inkubators, kurā var iestāties radošo nozaru uzņēmumi un biznesa ideju autori no visas Latvijas. Uzņemšana inkubācijas programmā ir noslēgusies, bet par uzņemšanu pirmsinkubācijā meklē atbildes savā inkubatorā.

Kā atrast savu inkubatoru? Sameklē pēc savas vai uzņēmuma piederības (juridiskā vai faktiskā adrese) atbilstošo inkubatoru interaktīvajā Latvijas kartē un sazinies ar tā darbiniekiem, lai noskaidrotu uzņemšanas kārtību un laiku.

LIAA biznesa inkubatoru atrašanās vietas

Atbalsta programmas

Pirmsinkubācija piemērota ideju autoriem   fiziskām personām un uzņēmumiem, kuri vēlas izstrādāt biznesa modeli un pārbaudīt biznesa idejas dzīvotspēju.

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Pirmsinkubācija".

Inkubācija piemērota jaundibinātiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams atbalsts straujākai izaugsmei. (Uzņēmums uz iestāšanās brīdi biznesa inkubatorā nedrīkst būt reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ilgāk par trīs gadiem).

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Inkubācija".

Kritēriji Pirmsinkubācija Inkubācija
Pretendents
Fiziska persona vai pašnodarbinātais

 
Juridiska persona, kas ir jaunāka par 3 gadiem
Ieguvumi
Programmas ilgums 6 mēneši līdz 31.12.2023.
Koprades telpas jeb open office
ar datortehniku un biroja aprīkojumu
Uzņēmējdarbības speciālistu konsultācijas
Uzņēmēju kopienas atbalsts un informācijas
apmaiņa par uzņēmējdarbības aktualitātēm
Semināri un mācības
Mācības Latvijas un pasaules līmeņa pasniedzēju
vadībā ar praktiskiem darbiem un sasniedzamo
rezultātu plānu pēc semināra
 
Nozares speciālistu mentorings  
Bezmaksas dalība LIAA biznesa inkubatoru
kopīgā stendā nozaru izstādēs, pop-up stendos
u.c. pasākumos
 
50 % līdzfinansējums dalībai starptautiskās
izstādēs
– atbilstoši noteikumiem un ierobežojumiem
 
50 % līdzfinansējums pakalpojumiem (grāmatvedība,
telpu noma, mārketings, prototipēšana u.c.) 
– 
atbilstoši noteikumiem un ierobežojumiem
 
Granti aprīkojumam, izejmateriāliem un izejvielām  

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 5. oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.4. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projekta īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim (turpmāk sadaļā “Par biznesa inkubatoriem” – projekts).

Projekta plānotais finansējums ir 38,4 miljoni eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 32 607 110 eiro (tajā skaitā 842 372 eiro apmērā Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai) un valsts budžeta finansējums 5 763 171 eiro.

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic, vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 12 LIAA biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības dažādās Latvijas pilsētās, tajā skaitā specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Projekta plānotie rezultāti līdz 2023. gada 31. decembrim:

  • atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 600 komersanti;
  • atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 1030 komersanti;
  • nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos – 2150 pilnas slodzes ekvivalenti;
  • radošo industriju jomas komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, – 90 komersanti;
  • gala labuma guvēju skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā, – 2800 gala labuma guvēji;
  • komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 1030 komersanti;

 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" rezultāta rādītājs – mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40 komersanti;

13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē"  rezultāta rādītāji:

  • atbalstīto komersantu skaits – 10;
  • komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 10;
  • atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 10.

Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumi Nr.279 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi.

Projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departaments (BID)

Biznesa inkubatoru departaments

inkubators [at] liaa.gov.lv