LIAA biznesa inkubatori sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. Eiropas Savienības un Latvijas valsts kopīgi veidots projekts tiek īstenots kopš 2016. gada. Visā Latvijā darbojas 11 reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators Rīgā, kurš specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem.

Iestāties var tikai tajā inkubatorā, kura darbības teritorijai atbilst fiziskas personas (pirmsinkubācijā) vai uzņēmuma (pirmsinkubācijā un inkubācijā) faktiskās darbības vai juridiskā adrese. Izņēmums ir Radošo industriju inkubators, kurā var iestāties radošo nozaru uzņēmumi un biznesa ideju autori no visas Latvijas. Lai pieteiktos dalībai biznesa inkubatorā, jāatrod pēc savas vai uzņēmuma piederības atbilstošais inkubators interaktīvajā Latvijas kartē un jāsazinās ar tā darbiniekiem, lai noskaidrotu uzņemšanas kārtību un laiku.

LIAA biznesa inkubatoru atrašanās vietas

Atbalsta programmas

Pirmsinkubācija piemērota ideju autoriem   fiziskām personām un uzņēmumiem, kuri vēlas izstrādāt biznesa modeli un pārbaudīt biznesa idejas dzīvotspēju.

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Pirmsinkubācija".

Inkubācija piemērota jaundibinātiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams atbalsts straujākai izaugsmei. (Uzņēmums uz iestāšanās brīdi biznesa inkubatorā nedrīkst būt reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ilgāk par trīs gadiem).

Plašāka informācija pieejama sadaļā "Inkubācija".

Kritēriji Pirmsinkubācija Inkubācija
Pretendents
Fiziska persona vai pašnodarbinātais

 
Juridiska persona, kas ir jaunāka par 3 gadiem
Ieguvumi
Programmas ilgums 6 mēneši līdz 31.12.2023.
Koprades telpas jeb open office
ar datortehniku un biroja aprīkojumu
Uzņēmējdarbības speciālistu konsultācijas
Uzņēmēju kopienas atbalsts un informācijas
apmaiņa par uzņēmējdarbības aktualitātēm
Semināri un mācības
Mācības Latvijas un pasaules līmeņa pasniedzēju
vadībā ar praktiskiem darbiem un sasniedzamo
rezultātu plānu pēc semināra
 
Nozares speciālistu mentorings  
Bezmaksas dalība LIAA biznesa inkubatoru
kopīgā stendā nozaru izstādēs, pop-up stendos
u.c. pasākumos
 
50 % līdzfinansējums dalībai starptautiskās
izstādēs
– atbilstoši noteikumiem un ierobežojumiem
 
50 % līdzfinansējums pakalpojumiem (grāmatvedība,
telpu noma, mārketings, prototipēšana u.c.) 
– 
atbilstoši noteikumiem un ierobežojumiem
 
Granti aprīkojumam, izejmateriāliem un izejvielām  

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 5. oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators" projekta īstenošanu līdz 2023. gada 31. decembrim (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” – projekts).

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 eiro un valsts budžeta finansējums 4 623 217 eiro.

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic, vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 12 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, tajā skaitā specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departaments (BID)

ES fondu vizuālo elementu ansamblis