Aktuāli

Informējam, ka 2024. gada 10. maijā pulksten 10.00 plānota IKT vadības grupas sēde. Dalība attālināti.

2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātājiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, ka arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidota RIS3 viedās specializācijas jomas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" vadības grupa.  Lai veicinātu kopīgu mērķu sasniegšanu inovācijās, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību, vadības grupas sastāvā tiek iekļauti asociāciju, kompetenču centru, izglītības un pētniecības iestāžu, ka arī ministriju deleģēti pārstāvji:

 • Ministrijas, valsts un pašvaldību organizācijas:
  • Ekonomikas ministrija;
  • Izglītības un zinātnes ministrija;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
  • Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki;
  • Tieslietu ministrija, Tiesu namu aģentūra, Tiesu administrācija; 
  • Ārlietu ministrija;
  • Finanšu ministrija;
  • Kultūras ministrija;
  • Labklājības ministrija;
  • Satiksmes ministrija;
  • Zemkopības ministrija;
  • Latvijas Pašvaldību savienība. 
 • Nozares asociācijas:
  • Latvijas Blokķēdes attīstības asociācija;
  • Latvijas Interneta asociācija;
  • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
 • Klasteri:
  • Latvijas IT klasteris.
 • Kompetenču centri:
  • IT kompetences centrs.
 • Augstākās izglītības iestādes
  • Rīgas Tehniskā universitāte;
  • Transporta un sakaru institūts.
 • Pētniecības organizācijas:
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts; 
  • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

2022. gada 11. novembrī notika pirmā vadības grupas sēde. Savukārt, 2022. gada 25. novembrī tika ievēlēti Vadības grupas priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks (vadības grupas sēdes Protokols Nr.2):

 • Vadības grupas priekšsēdētāja ir Aiga Irmeja, Latvijas IT klasteris.
 • Vadības grupas priekšsēdētājas vietnieks ir Reinis Znotiņš, Latvijas Blokķēdes attīstības asociācija.

RIS3 vadības grupas dalībniekiem sadarbojoties tika izstrādāta un  2022. gada 30. decembrī apstiprināta jomas stratēģija un Rīcības plāns 2023. gadam (vadības grupas sēdes Protokols Nr.6.).

Līdz šim notikušas 13 individuālās un grupu tikšanās (gan personiski, gan attālināti), kurās apspriesta gan RIS3 jaunā pārvaldības modeļa struktūra, gan nozares aktualitātes, kā arī svarīgi stratēģijas aspekti – jomas prioritātes un misija, pētniecības un attīstības virzieni un jomas ieguldījums NIP 2027 mērķu sasniegšanai.

Līdz šim darbs ir norisinājies un tiek plānots ar sekojošām organizācijām: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas IT klasteris, Tilde, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Interneta asociācija, Latvijas Mobilais Telefons.

Sofijas Grīnvaldes foto

Sofija Grīnvalde

Inovāciju pārvaldības nodaļas vadītāja
sofija.grinvalde [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo