IPCEI Health Latvia

Ekonomikas ministrija un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra līdz šī gada 17. jūnijam pasludina par atvērtu nacionālo interesentu uzsaukumu Veselības IPCEI (Important Project of Common European Interest, turpmāk – IPCEI). Uzsaukuma mērķis ir apzināt uzņēmumus (tostarp MVU un/vai uzņēmumu grupas) un pētniecības organizācijas, kas vēlas piedalīties ar saviem pētniecības projektiem Veselības IPCEI.

COVID-19 krīze ir uzsvērusi, ka Eiropai ir nepieciešams celt kapacitāti, lai izstrādātu un ražotu būtiskus veselības inovatīvus produktus, piemēram, farmaceitiskos līdzekļus un vakcīnas, kā arī nepieciešamību uzlabot Eiropas koordināciju veselības nozarē, lai stiprinātu tās autonomiju un efektīvi reaģētu uz turpmākajām veselības krīzēm.

Lai novērstu pašreizējās tirgus nepilnības veselības aprūpes vērtību ķēdē un atbalstītu veselības inovāciju attīstību, Latvija ir pieņēmusi lēmumu pievienoties deklarācijām, kas paredz investīciju un resursu apkopošanu Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektu (Important Project of Common European Interest jeb IPCEI) īstenošanai, izmantojot Latvijas Atveseļošanas fonda plāna ietvaros piešķirto finansējumu.

Lai nodrošinātu iesaisti Veselības IPCEI, Latvija š.g. 3. martā ir parakstījusi manifestu par dalību veselības IPCEI.

Lai veicinātu starpvalstu sadarbību un projekta mērogojamību, IPCEI ietvaros tiek sagaidīts, ka vienu projektu īstenotu vismaz 3 dažādas partnervalstu organizācijas.

Veselības IPCEI galvenā uzmanība tiks pievērsta četrām galvenajām jomām:

  • Ražošanas procesu modernizācija;
  • Inovatīvi produkti jaunās terapeitiskās jomās;
  • Personalizētā medicīna un MedTech;
  • Gatavība veselības krīzei.

Veselības IPCEI ietvaros ir plānoti 2 viļņi:

1) Pirmais attiektos uz trim tirgus segmentiem:

  • inovatīvām un ilgtspējīgām ražošanas tehnoloģijām un zāļu procesiem;
  • atbalsts pētniecībai un attīstībai, lai risinātu mikrobu rezistences un reto slimību problēmu;
  • šūnu un gēnu terapijas attīstība.

2) Otrais vilnis, saskaņā ar manifestu, virzītos uz digitālo veselību, MedTech un medicīnas ierīcēm.

Saskaņā ar Latvijas Atveseļošanas fonda plānu finansējumu plānots piešķirt “Investīcijas 5.1.1.2.i” ietvaros. Finansējuma intensitāte paredzēta atbilstoši GBER 651/2014 25.pantam (25% - 70% atkarībā no komersantu lieluma) vai IPCEI Komunikācijai, kas atkarīgs no tālākās IPCEI attīstības.

IPCEI projektu mērķis ir attīstīt pavisam jaunas tehnoloģijas un risinājumus, kas vēl nav pieejami tirgū un lietošanā, bet atrodas izstrādes vai pētniecības stadijā, kurus kopīgu projektu ietvarā plānots izvērst ražošanā.

Pieteikšanās pagarināta līdz 2022. gada 17. jūnijam.

Par projekta pieteikšanu aicinām sazināties ar Elīnu Peisenieci, elina.peiseniece@liaa.gov.lv