Ekonomikas ministrija un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra līdz 2024. gada 10.janvārim (ieskaitot) pasludina par atvērtu nacionālo interesentu uzsaukumu Veselības IPCEI (Important Project of Common European Interest, turpmāk –  IPCEI) atbalsta vēstuļu saņemšanai. Uzsaukuma mērķis ir apzināt uzņēmumus (tostarp MVU un/vai uzņēmumu grupas) un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas vēlas piedalīties ar saviem pētniecības projektiem Veselības IPCEI 2.vilnī (Tech4Cure). 

Tech4Cure galvenā uzmanība tiks pievērsta 3P medicīnas modelim (Predictive, preventive and personalized medicine, PPPM/3PM), attīstot produktus vai tehnoloģijas sekojošos trīs tirgus segmentos, kas vērsti uz digitālās un zaļās pāreju veicināšanu: 

  • Aktīvo implantējamo medicīnas ierīču kalpošanas laika paildzināšana; 
  • Savienota, pārnēsājama un kompakta medicīniskā attēlveidošana; 
  • Ilgtspējīga medicīnas ierīču projektēšana un ražošana. 

Kas var pieteikties: komersanti (t.sk. valsts kapitālsavienības) un pētniecības un zināšanu izplatīšanas institūcijas (kopā vai atsevišķi).

Plānotie kritēriji atbalsta vēstuļu saņēmējiem:

  • Piedāvā konkrētus projektus, ko valsts gatava atbalstīt un kas atbilst IPCEI (cross country competitiveness projects) attīstības virzieniem;
  • Spēj nodrošināt līdzfinansējumu (intensitāte atkarīga no konkrētā finanšu instrumenta un atbalstāmajām darbībām);
  • Projektam konkrētā, skaidrā un identificējamā veidā jādod ieguldījums viena vai vairāku ES mērķu sasniegšanā un būtiski jāietekmē ES konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība, sabiedrības problēmu risinājumi vai vērtību radīšana visā ES;
  • Pētniecības, izstrādes un inovācijas projektiem jārada pievienotā vērtība pētniecības, izstrādes un inovācijas izteiksmē, ņemot vērā sasniegto tehnisko līmeni (state of the art) attiecīgajā nozarē.

Pieteikšanās līdz 2024. gada 10. janvārim (ieskaitot).  

Lai pieteiktu projektu atbalsta vēstuļu saņemšanai, nepieciešams elektroniski parakstītu iesnieguma veidlapu nosūtīt uz pasts@liaa.gov.lv ar atzīmi "Pieteikums Veselības IPCEI".

Papildu informācija par IPCEI, dalību projektā un pieteikuma aizpildīšanu ir pieejama šeit: 

Saites uz oficiāliem dokumentiem