Biznesa tikšanās vizuāls attēlojums
Daugavpils Universinātes ēkas foto
Ilustratīvs attēls par realizētajiem investīciju projektiem