Personas datu pārzinis - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, reģistrācijas numurs: 90001739473, adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442; Kontaktinformācija: tālrunis: : + 371 67039499, e-pasts: datu.aizsardziba@liaa.gov.lv

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a) apakšpunkts – datu subjekta piekrišana.

Lūdzam sniegt Jūsu viedokli par sadarbības potenciālu ar Japānu Expo 2025 kontekstā, Jūsu redzējumu par izceļamo vēstījumu no Latvijas puses Baltijas paviljonā, kā arī Jūsu interesi un ieteikumus dalībai biznesa programmā Expo 2025 laikā Japānā. Jūsu sniegtā informācija palīdzēs mums izstrādāt daudzpusīgu biznesa programmu ar Latvijas uzņēmējiem saistošiem pasākumiem Expo 2025 laikā Japānā.

Vēršam uzmanību, ka šī nav oficiāla pieteikšanās dalībai biznesa programmā Expo 2025 laikā Japānā, bet gan viedokļu apkopošana programmas izstrādei.

Latvijas sadarbība ar Japānu, dalība EXPO 2025
Uzņēmuma sadarbība ar Japānu, dalība EXPO 2025