Jaunumi

Šodien, 11. augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti Norvēģijas grantu programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi. Šīs programmas īstenošanu nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni starp Latviju un Norvēģiju zaļo inovāciju, dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomās. LIAA Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta direktors Jānis Ločmelis uzsver, ka divpusējās sadarbības fonds ir laba iespēja, kā uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus Norvēģijā.

“Ar fonda atbalstu plānojam organizēt Latvijas uzņēmēju vizītes uz Norvēģiju, lai veicinātu dažādu kopprojektu attīstību starp Latvijas un Norvēģijas uzņēmējiem, kas ir viens no Norvēģijas grantu programmas mērķiem. Uzņēmējiem, kuri izrādīs interesi par šāda veida sadarbību, būs iespēja no fonda segt vizīšu izmaksas,” tā J. Ločmelis.

Saskaņā ar Saprašanās memorandu par Norvēģijas grantu ieviešanu 2014.–2021. gadā, kas noslēgts starp Latviju un Norvēģu, divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanai programmā ir piešķirti 125 000 eiro, kas ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums 100 % apmērā.

Ar šī finansējuma palīdzību LIAA veicinās projektu partnerību un sadarbības tīkla veidošanu, organizējot divpusējos pasākumus pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labākās prakses apmaiņai starp Latvijā reģistrētiem komersantiem un Norvēģijā reģistrētiem komersantiem, institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem, kā arī starptautiskajām organizācijām.

Kopējais programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi” finansējums jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā ir 14,7 miljoni eiro, no kuriem Norvēģijas piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas līdzfinansējums ir  2,2 miljoni eiro. Programma sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt līdzfinansējumu 35 % līdz 70 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām zaļo tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai. Pirmās projektu iesniegumu atlases tiek plānots veikt šī gada beigās.

Programma tiks īstenota līdz 2024. gada 30. aprīlim. Detalizēta informācija par Norvēģijas grantu ieviešanu un projektu atklātajiem konkursiem pieejama vienotajā finanšu instrumentu tīmekļvietnē Norwaygrants.lv.

Norway grants logo