16.08.2021.

LIAA Tehnoloģiju biznesa centru vada Ņikita Kazakevičs.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju biznesa centru vada Ņikita Kazakevičs. No 2016. gada septembra Ņikita Kazakevičs bija LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs. Viņa vadībā 83 uzņēmumiem sniegts atbalsts inkubācijas programmā, 265 biznesa ideju autoriem sniegts atbalsts pirmsinkubācijas programmā un pavisam ir piešķirts finanšu atbalsts 2,2 milj. EUR apmērā. Pirms tam no 2015. līdz 2016. gadam Ņikita Kazakevičs bija Zviedru IT uzņēmuma Nova Global pārstāvis Latvijā, un no 2013. līdz 2015. dibināja un vadīja HealthTech jaunuzņēmumu LifeSync Dānijā.

Tehnoloģiju biznesa centra mērķis ir atbalstīt un attīstīt biznesa ideju attīstītāju uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti. Tehnoloģiju biznesa centrs kopā ar tā partneriem Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti sniegs padziļinātas zināšanas par inovatīvas uzņēmējdarbības izveidi un attīstību bezmaksas apmācībās Inovāciju akadēmijā un 100% apmērā finansēs produktu prototipu izstādi.

Līdz 2024. gada 30. aprīlim Tehnoloģiju biznesa centrs piesaistīs vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 000 000 EUR apmērā ar 100% atbalsta intensitāti. Tehnoloģiju biznesa centru vadīs komanda ar plānotām 5,3 PLE darba vietām. Centrs ir iekļauts LIAA Biznesa inkubatoru departamenta struktūrvienībā.