Projektu attīstības nodaļa koordinē un īsteno POLARIS procesu – mērķtiecīgu investīciju piesaistes stratēģiju. Šis darbs ietver saziņu ar pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām un valsts pārvaldi.

Tāpat nodaļa konsultē par investīciju piesaistes jautājumiem un apzina problēmas, kas kavē nozīmīgu investīciju projektu īstenošanu, kā arī analizē investīciju vidi un sniedz priekšlikumus dažādām iestādēm tās uzlabošanai. Tāpat šī ir tā LIAA struktūrvienība, kas nodrošina Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sekretariāta darbību, kā arī  veicina sadarbību ar Latvijas diasporu.

Darbinieki

Velgas Štemeres foto

Velga Štemere

Projektu attīstības nodaļas vadītāja – lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sekretariāta vadītāja
velga.stemere [at] liaa.gov.lv

Andris Blumbahs

POLARIS projekta vadītājs
andris.blumbahs [at] liaa.gov.lv

Turana Halilova

Vecākā projektu vadītāja
turana.halilova [at] liaa.gov.lv

Eva Kalniņa

Vecākā projektu vadītāja
eva.kalnina [at] liaa.gov.lv