Pieteikumu pieņemšana

no 2020. gada 23. decembra

2020. gada 23. decembrī uzsākta tūristu mītņu pieteikumu iesniegšana LIAA par šādu personu izmitināšanu:

  • Covid-19 slimnieku kontaktpersonas;
  • Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem;
  • Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi.

Atbalsta apraksts

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēs izpildīt un nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus, saņemot Veselības inspekcijas apliecinājumu.

Valsts atbalsts privātpersonu pašizolācijai tiks sniegts, kompensējot uzturēšanās izmaksas tūristu mītnē. Persona varēs izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA tīmekļvietnē pieejamā mītņu saraksta, kas pieejams šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai. Rezervāciju persona varēs veikt sazinoties ar tūristu mītni.

Atbalstu 80 % apmērā no kopējās izmitināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī, varēs saņemt Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, kā arī Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi. Atbalsta saņēmējam būs jāveic līdzmaksājums 20 % apmērā.

Saskaņā ar noteikumiem izmitināšanas perioda garums ir 14 dienas. Atsevišķos gadījumos uzturēšanās periodu būs iespējams pagarināt vienu reizi par to pašu periodu.

Repatriantu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana ir noslēgusies.

Finansējums

Kopējais finansējums ir 2 173 500 eiro.

Pieteikšanās kārtība

Tūrisma mītne iesniedz pieteikuma veidlapu, kurai pievienots Veselības inspekcijas izsniegts apliecinājums par atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un izziņu no kredītiestādes vai citu dokumentu, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja kontu.

Pieteikumu iesniedz LIAA ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv, vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai sūtot pa pastu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1142.

Veselības inspekcijas apliecinājuma saņemšana

Tūrisma mītnei apliecinājuma saņemšanai jāpiesakās Veselības inspekcijā, rakstot uz e-pasta adresi higiena@vi.gov.lv, norādot viesnīcas nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju saziņai. 

Atbilstības pārbaude

Tūrisma mītne var pārbaudīt savu atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, aizpildot Veselības inspekcijas izstrādātu pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kuras ir izteikušas vēlmi iesaistīties valsts atbalsta mehānismā un izrādījušas gatavību izmitināt ar SARS-COV-2 vīrusu (Covid-19) inficētās personas un kontaktpersonas. Anketa pieejama šeit.

Līguma slēgšana

LIAA ar tūristu mītni slēdz līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu. Rēķinu tūristu mītnes iesniedz LIAA vienu reizi nedēļā par izmitinātajām personām iepriekšējā nedēļā. Pēc rēķina saņemšanas LIAA pārbauda sniegto informāciju par personām, kuras izmantojušas tūristu mītņu pakalpojumus, un veic maksājumu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbilstoši noslēgtajam līguma ar LIAA par izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītne nodrošina pakalpojumu visām personu grupām, t.i., kontaktpersonām un inficētajiem. Saskaņā ar līguma 2.2.3. punktu Izmitinātājs nekavējoties informē LIAA par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izmitinātāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Pakalpojuma sniegšana Izmitinātajām personām. Tātad, ja Izmitinātājs nevar nodrošināt kādu personu izmitināšanu un iemesls tam ir šo dažādo personu grupu nošķiršanas nepieciešamība, tad tas var atteikt šāda pakalpojuma sniegšanu, iepriekš par to informējot LIAA.

Veselības inspekcija ir izveidojusi pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kur ir ieteikumi un prasības, kuras tūristu  mītnēm ir jāievēro, lai mazinātu Covid-19 izplatību. Anketa pieejama te: https://www.vi.gov.lv/lv/anketa-turistu-mitnem-covid-19-inficeto-un-kontaktpersonu-izmitinasanai.

Ēdināšana netiek līdzfinansēta. Tūristu mītne var piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus, nodrošinot ēdiena piegādi līdz numuriņa durvīm.

Jā, numuri, kuros tiek izmintināti Covid-19 inficētie ir jāizvieto pēc iespējas tālāk no kontaktpersonām un citiem viesiem. Ja iespējams, Covid-19 inficētie ir jāizmitina atsevišķā stāvā.

Lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatību, ieteicams pārtraukt lifta darbību un mazināt cilvēku plūsmu citās koplietošanas telpās.

Ja tūristu mītnei ir kopēja ventilācijas sistēma, kur gaisa cirkulācijas apmaiņa notiek starp dažādām telpām, ieteikums atslēgt ventilācijas sistēmu un vēdināšanai izmantot logus.

​​​​​​​+371 68803505

Konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

Tālruņa darba laiks – darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.