Informatīvi izdevumi

Izdevums interviju veidā iepazīstina ar Latvijas uzņēmējdarbības izcilākajiem piemēriem – konkursa "Eksporta un inovācijas balva" laureātiem.

Žurnāla izdevums angļu valodā