Pieteikšanās Mini-MBA apmācībām
Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai būs pieejami 22,4 miljoni eiro
tiešsaistes semināri par pieteikšanās kārtību valsts subsidēto algu programmā