2021. gada 21. janvārī valdības sēdē pieņemts lēmums par Latvijas Institūta (LI) iekļaušanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrā no 2021. gada 1. jūnija. Saskaņā ar lēmumu LI speciālisti tāpat kā līdz šim turpinās veikt savus darba pienākumus saistībā ar valsts tēla satura un vērtību piedāvājuma izstrādi un komunikāciju, taču jau kā LIAA darbinieki.

Lēmums par LI un LIAA apvienošanu pieņemts ar mērķi veidot vienotu Latvijas tēlu un nostiprināt Latvijas pozīcijas publiskās diplomātijas jomā, kā arī panākt efektīvāku un lietderīgāku valsts budžeta līdzekļu izlietošanu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: “Ir mazināta sadrumstalotība valsts struktūrās un beidzot ir rasts risinājums par vienota valsts tēla izstrādi. Ar spēcīgu un mērķtiecīgu komandas darbu tiks sasniegti izvirzītie rezultāti. Stiprinot Latvijas valsts tēlu, jau tuvākajos trīs gados jutīsim reālus ekonomiskos ieguvumus mūsu tautsaimniecībā – papildus jau esošajam investīciju plānam trīs gadu periodā palielināsies investīciju apjoms vairāku simtu miljonu eiro apmērā un tiks izveidotas jaunas, labi apmaksātas darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Vienota valsts tēla ieviešana tikpat svarīga ir mūsu uzņēmējiem, kuri ar saviem produktiem un pakalpojumiem konkurē starptautiskajā tirgū, un dod spēcīgāku pienesumu Latvijas ekonomikai”.

“Esam uzsākuši darbu pie valsts tēla stratēģiskās vīzijas izstrādes. Darbam domnīcās esam uzrunājuši vairāk kā 200 dažādu nozaru profesionāļus, sabiedrības pārstāvjus un ārvalstīs dzīvojošos latviešus. Savu dalību procesā apstiprinājis arī valsts prezidents Egils Levits. Lai veiksmīgi sagatavotu saturu, kuru vēlamies komunicēt uz āru, izmantosim arī LI uzkrātās zināšanas un kompetences. Jau šobrīd strādājam ciešā sasaistē ar LI, bet pēc apvienošanās darbs ritēs vēl efektīvāk, tādēļ jau sākotnēji atbalstījām Ārlietu ministrijas iniciatīvu par abu iestāžu apvienošanu,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Līdz ar abu iestāžu apvienošanu vienā organizācijā tiks būtiski uzlabots darbs pie valsts tēla satura izstrādes un komunikācijas. Turpmāk par visu valsts tēla aspektu (investīciju piesaiste, tūrisms, eksports, ārpolitika un drošība, sabiedrība, vēsture, kultūra u.c.) savstarpējo sasaisti atbildīga būs LIAA. Tas mazinās arī līdz šim novēroto fragmentēto pieeju darbā ar valsts tēlu.

LI pamatfunkcijas ir Latvijas tēla politikas veidošana, koordinācija un popularizēšana ārvalstīs. Šīs pamatfunkcijas skar visas valsts un sabiedrības dzīves jomas. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto un Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par vienota valsts tēla izstrādi” šobrīd Latvijā pastāv vairāki savstarpēji nesaistīti dažādu nozaru un institūciju zīmoli un kampaņas, taču nav izveidots vienots valsts tēls. Vienota Latvijas valsts tēla neesamība būtiski ietekmē un fragmentē Latvijas darbu starptautiskajā vidē. Ņemot vērā, ka LI šobrīd ir ierobežotas iespējas un dalīta kompetence Latvijas tēla veidošanā, apvienojot resursus ar LIAA, būs iespējams sasniegt labāku rezultātu.

Plānots, ka LI četras štata vietas tiks pievienotas LIAA Komunikācijas un informācijas departamentam, kurš jau šobrīd strādā pie vienotā valsts tēla satura izstrādes un janvāra beigās uzsāks vairāku domnīcu ciklu, kurā dažādu nozaru profesionāļi, sabiedrības pārstāvji un ārvalstīs dzīvojošie latvieši piedāvās savu skatījumu par saturu valsts tēla komunikācijai. Balstoties uz šī piedāvājuma, tiks arī sperti turpmākie soļi saistībā valsts tēla komunikāciju.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: +371 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv