Publikācija
Žurnāla izdevums angļu valodā

Izdevums interviju veidā iepazīstina ar Latvijas uzņēmējdarbības izcilākajiem piemēriem – konkursa "Eksporta un inovācijas balva" laureātiem.