Investīcijas
Ilustratīvs attēls

Apstiprinot grozījumus Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikumā, Ministru kabineta š.g. 9. aprīļa sēdē tika lemts uzlabot lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordināciju un lēmumu pieņemšanu attiecīgo investīciju projektu īstenošanai Latvijā.

Līdz ar grozījumiem nolikumā ieviests efektīvāks lēmumu pieņemšanas process Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas Padomes (turpmāk – Padome) darbā ar nolūku uzraudzīt lielu un stratēģiski nozīmīgu investīciju projektu vadību un ieviešanu Latvijā. Padome varēs izskatīt un lemt par konkrētu investīciju projektu īstenošanai nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, atbalsta mehānismiem, papildinošo infrastruktūru vai citiem ieguldījumiem un pasākumiem. Veikto grozījumu Padomes nolikumā rezultātā tiek precizēts Padomes sastāvs, funkcijas, uzdevumi un tiesības, kā arī sēžu sasaukšanas biežums.

“Mūsu mērķis ir padarīt Padomi par centrālo institūciju premjerministra vadībā, kas apzina un uzrauga visu lielo investīciju projektu virzību Latvijā, neatkarīgi no tā, vai runa ir par ārvalstu investīcijām Latvijā vai Latvijas uzņēmumu attīstības projektiem ar investīciju apjomu vismaz 10 miljoni eiro vai eksporta apjomu 5 miljoni eiro. Mēs arī domājam par mehānismiem, kā Padomes ietvaros ievākt visu informāciju par šādiem projektiem, tostarp tiem, kas tiek aktualizēti nevis caur Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, bet arī caur visām Latvijas pašvaldībām, kā arī biznesa konsultāciju uzņēmumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis

Efektīvākai investīciju projektu izvērtēšanai un lēmumprojektu sagatavošanai tiks izveidota lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu operatīvā darba grupa (turpmāk – darba grupa). Darba grupas uzdevums būs sagatavot priekšlikumus lēmumu pieņemšanai Padomē par Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu un uzraudzīt Padomes sēdēs lemtā izpildi. Darba grupu izveidos Ekonomikas ministrija. 

Tāpat līdz ar grozījumiem optimizēts Padomes sastāvs, nosakot to sešu personu sastāvā – Ministru prezidents, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, ārlietu ministrs, satiksmes ministrs un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Vienlaikus Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi paredz, ka Padomes priekšsēdētājs padomes sēdēs uzaicina citu valsts institūciju, kapitālsabiedrību, kā arī sabiedrisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvjus, kurus skar un uz kuriem attiecas Padomes sēdē izskatāmais jautājums.

Precizēts arī Padomes uzdevums, kas noteikts sekojošs – lemt par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu virzīšanai, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu. Tāpat noteikts, ka Padomes darba kārtību noteiks tās priekšsēdētājs, ņemot vērā darba grupas sagatavotos priekšlikumus. Attiecīgi precizēta Padomes sanāksmju regularitāte, nosakot, ka Padomes sēdes tiks sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

Visbeidzot tiek precizēti arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) kā Padomes sekretariātauzdevumi. Aģentūra virzīs izskatīšanai Padomē darba grupā sagatavotos priekšlikumus un ziņojumus par konkrētu lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu īstenošanu, uzraudzīs Padomes lēmumu izpildi, kā arī informēs Padomi un darba grupu par lēmumu izpildes gaitu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.774 “Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums” var iepazīties Tiesību aktu portālā.