No 12. novembra apmeklētājiem tiek slēgts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa informācijas centrs “Magnetic Latvia” Starptautiskajā lidostā “Rīga”.

“Līdz ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem pasažieru skaits lidostā ir samazinājies par 85%. Būtiski krities arī biznesa informācijas centra apmeklētāju skaits, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu slēgt šo centru un meklēt jaunas sadarbības formas ar lidostu, izmantojot digitālos risinājumus,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

“Magnetic Latvia” biznesa informācijas centrs Starptautiskajā lidostā “Rīga” “C” izlidošanas sektorā tika atklāts 2018. gada februārī. Centrs tika veidots kā Latvijas uzņēmumu pieredzes stāstu un sasniegumu telpa, kas ikvienam lidostas viesim sniedz pirmo iespaidu par Latviju – daudzpusīgu, radošu un uz attīstību orientētu valsti. “Magnetic Latvia” biznesa centrā tika prezentēti Latvijas sasniegumi, sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, kā arī piedāvātas telpas, kur uzņēmēji var organizēt savas tikšanās. Kopumā centrā bija izstādīta vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmumu produkcija. Lai racionāli izmantotu centra iespējas, pandēmijas laikā lidostā tika organizēti dažādi tiešsaistes pasākumi, kā, piemēram, sarunu festivāls “LAMPA”, “Magnetic Series” filmu konference un Ņujorkas vadošās dizaina izstādes “Design Pavilion” Latvijas prezentācija.

2019. gadā vidējais apmeklētāju skaits centrā pieauga par 40%, sasniedzot 30 tūkstošus, bet šogad līdz ar noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem, tas strauji nokritās. Šī gada 9 mēnešos centru vidēji mēnesī apmeklēja tikai 566 apmeklētāji. “Lai pieņemtu izsvērtu lēmumu par to, ko darīt ar šo centru, organizējām dizaina domāšanas darbnīcas, kurās meklējām labākos risinājumus, kā saglabāt LIAA klātbūtni lidostā. Tomēr nonācām pie secinājuma, ka līdzšinējā formātā Biznesa informācijas centra darbību turpināt nav pamatoti,” norāda K. Rožkalns.

Dizaina domāšanas darbnīcās, izvērtējot tādus aspektus kā biznesa centra atrašanās vietu, līdzšinējo un nākotnē plānoto pasažieru plūsmas intensitāti diennakts laikā, jautājumu loku, par kuru interesējās centra apmeklētāji, un citus aspektus, tika secināts, ka tuvākā gada laikā prognozētā lidostas viesu plūsma nenodrošinās iespēju sasniegt biznesa centram izvirzītos mērķus eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes jomā. Šī iemesla dēļ pieņemts lēmums esošo centru slēgt un uzsākt sarunas ar Starptautisko lidostu “Rīga” par tāda digitālā informācijas kioska izvietošanu, kurā ērti varētu iegūt nepieciešamo informāciju par Latvijas uzņēmumiem, kā arī sazināties ar LIAA darbiniekiem vai uzņēmumu pārstāvjiem attālināti.

“Apkopojot komandu darba rezultātus dizaina domāšanas darbnīcās, nonācām pie secinājuma, ka Latvijas eksportējošie uzņēmumi digitālos informācijas stendus varēs ērti izmantot savu produktu testēšanai, iegūstot atgriezenisko saiti no potenciālajiem klientiem. Digitālie risinājumi ļaus uzrunāt arī plašāku loku lidostas apmeklētāju. Tādēļ, atgriežoties ceļotāju plūsmai, LIAA pakalpojumi lidostā atgriezīsies jau citā veidolā,” stāsta K.Rožkalns.

Šādus informatīvos kioskus, kuri digitālā veidā piedāvā iespēju vairākās valodās iegūt plašu informāciju par uzņēmējdarbību Latvijā, varētu izvietot arī citās stratēģiski nozīmīgās vietās, piemēram nozīmīgos transporta mezglos, tirdzniecības centros, tūrisma informācijas centros un citviet.

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Sabiedrisko attiecību speciālists
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv