Pasākumi
Ilustratīvs attēls

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pagarinājusi EXPO Osaka 2025 metu konkursa pieteikumu termiņu. Latvija izstādē EXPO Osaka 2025, kura notiks no 2025. gada 13. aprīļa līdz 2025. gada 13. oktobrim Osakā, Kansai reģionā Japānā, piedalīsies ar kopīgo Baltijas (Latvijas un Lietuvas) paviljonu.

Izstādē piedalīsies 160 valstis, 9 starptautiskās organizācijas un to apmeklēs vairāk nekā 28 miljoni viesu. Tā ir lieliska iespēja prezentēt Latviju un Baltijas reģionu kopumā kā tirdzniecībai, investīcijām un sadarbībai tūrisma jomā pievilcīgu vietu. Sākotnējā iecere paredzēja, ka izstādē piedalīsies visas trīs Baltijas valstis. Tieši šādu piedāvājumu izteica izstādes organizatori, tomēr Igaunija kā vienīgā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pieņēmusi lēmumu izstādē nepiedalīties, tādēļ Baltijas reģionu pārstāvēs Latvija un Lietuva. Ar Baltijas paviljonu vēlamies demonstrēt reģiona unikalitāti un tehnoloģisko attīstību, tādēļ tiek gaidītas radošas idejas, kā pārsteigt pasauli.

Baltijas paviljona ekspozīcijai tiks piešķirtas telpas jau uzbūvētā ēkā, kuras platība ir 291,24 m2. Baltijas paviljons atradīsies ēkas kreisajā pusē, kur tiek plānots arī Eiropas Savienības paviljons, savukārt labajā pusē atradīsies Alžīrijas, Kambodžas, Tunisijas un Čīles paviljoni.

Baltijas paviljona virsmērķis ir iepazīstināt un pozitīvi pārsteigt Japānas un starptautiskos apmeklētājus ar Latviju un Lietuvu kā vienotu Baltijas reģionu, demonstrējot reģiona spēju rast inovatīvus risinājumus globāliem izaicinājumiem un veicināt labklājību. Izstāde “Expo 2025 Osaka” sniedz Latvijai un Lietuvai unikālu iespēju mācīties un demonstrēt koprades piemērus, piedāvājot “EXPO 2025” dalībniekiem ieskatu par to, kā sadarboties kopīgo mērķu vārdā. Līdzīgu pieeju izvēlējušās arī Ziemeļvalstis. Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija un Islande “EXPO 2025” veidos kopīgu Ziemeļvalstu (Nordic) paviljonu.

Baltijas paviljona telpās vieta primāri paredzēta pastāvīgas ekspozīcijas attēlošanai, kas tiks izveidota atbilstoši metu konkursa uzvarētāja piedāvātajai koncepcijai un dizaina risinājumam.

Latvijas starptautiskās komunikācijas pamatā ir stāsts par Latviju kā radošuma lielvalsti, kuras mērķis ir savienot dažādu jomu talantus, lai radītu ilgtspējīgus risinājumus dažāda mēroga izaicinājumiem, kas balstītas trīs nodefinētajās vērtībās:

Vide: Dažādu pasauļu savienotāji (Connecting Worlds Apart);

Domāšanas veids: Gatavi jauniem izaicinājumiem (Ready for Any Challenges);

Virzība: Izmēģinājumu platforma (Natural Playground).

Savukārt Lietuvas starptautiskās komunikācijas pamatā ir stāsts par Lietuvu kā atvērtu valsti, kas gatava kopradei ar pasauli, risinot globālos izaicinājumus un piedāvājot risinājumus aktuālām problēmām. Pozicionējot Lietuvu kā globālu spēlētāju, ir būtiski izcelt valsts stiprās puses, tostarp inovācijas, spēcīgas talantu spējas un stabilas biznesa ekosistēmas (dzīvības zinātnes, fintech, jaunuzņēmumi, lāzeri). Vērtības, kas atbalsta Lietuvas stiprās puses, ir dziņa (drive), pastāvīga izaugsmes un brīvība radīt.

“Expo 2025 Osaka” izstādei izvēlētā tēma ir “Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei” (Designing Future Society for Our Lives). Izstādē uzmanība tiks pievērsta starptautiskai sadarbībai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, kā arī katras individuālās dzīves vērtībai un sabiedrības bagātināšanai, kalpojot par nozīmīgu pagrieziena punktu un platformu ceļā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, īstenojot to galveno uzstādījumu: realizēt daudzveidīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu sabiedrību, kas rada un koprada inovācijas, kas ne tikai uzlabo indivīda dzīvi, bet arī ietekmē sabiedrības labbūtību kopumā.Expo 2025 Osaka izstādei izvēlēta tēma ir “Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei” (Designing Future Society for Our Lives).

Izstādē uzmanība tiks pievērsta starptautiskai sadarbībai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai, kā arī katras individuālās dzīves vērtībai un sabiedrības bagātināšanai, kalpojot par nozīmīgu pagrieziena punktu un platformu ceļā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu (ANO IAM) sasniegšanu, realizējot to galveno uzstādījumu: realizēt daudzveidīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu sabiedrību, kas rada un koprada inovācijas, kas ne tikai uzlabo indivīda dzīvi, bet arī ietekmē sabiedrības labbūtību kopumā.

Pretendenti savus piedāvājumus metu konkursā var iesniegt līdz 25. jūnijam.

Saite uz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) vietni, kur metu konkurss publicēts:  EXPO Osaka 2025 Metu konkurss.

Papildu Baltijas paviljonam izstādē “EXPO 2025” tiks organizēta arī plaša biznesa programma, kur Latvijas uzņēmumiem būs iespēja piedalīties un veicināt sadarbību ar potenciālajiem Japānas partneriem dažādās nozaru izstādēs, tirdzniecības misijās un citos uzņēmējdarbību veicinošos pasākumos.

Plašāka informācija par biznesa programmu “EXPO 2025” būs pieejama 2024. gada rudenī. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai LIAA mājaslapā un sociālos tīklos.