Atgādinām, ka līdz 30. jūnijam ir iespējams iesniegt projektu iesniegumus jaunu iekārtu iegādei ar mērķi uzsākt jauna produkta ražošanu un ieviešanu ražošanā Norvēģijas Finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” ietvaros.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu ieviest ražošanā jaunus produktus.

Kopējais pieejamais finansējums ir 8 495 389 eiro, kur 5 847 694,50 eiro ir atvēlēts zaļo inovāciju jomas projektiem, savukārt 2 647 694,50 ir atvēlēts IKT jomas projektiem.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte sīkajiem un mazajiem komersantiem ir 55% no attiecināmajām izmaksām, savukārt vidējie komersanti varēs pretendēt uz atbalstu 45% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Plašāka informācija ar Norvēģijas Finanšu Instrumenta atklātā konkursa nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama grantu tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv programmas “Bizness un Inovācijas” sadaļā Projektu konkursi”.

Norvēģijas Finanšu instrumenta iedvesmu stāsti:

Lai lidotu tikpat ātri kā raķete.
Norvēģijas grants palīdz vairot eksportspēju.

Atklātā konkursa informatīvo semināru video ierakstus var noskatīties šeit:

Vispārīgā informācija par atklāto konkursu.
Projektu iesniegumu vērtēšanas aspekti.

Biežāk uzdotie jautājumi Norvēģijas Finanšu instrumenta programmas ietvaros ir pieejami LIAA tīmekļvietnē.