ELWIND
Vizuāls materiāls par SKDS aptauju

Saskaņā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra "SKDS" veiktās aptaujas datiem kopumā 86% respondentu uzskata, ka Latvijai būtu jābūt enerģētiski neatkarīgai no citām valstīm, tikai 10% iedzīvotāju uzskata, ka tas nemaz vai drīzāk nav svarīgi. Aptauja tika veikta pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pasūtījuma.

Aptaujas dati liecina, ka kopumā 71% aptaujāto noteikti vai drīzāk atbalsta vēja enerģijas ieguvi Latvijā un vēja parku izveidi Latvijas teritorijā, turpretī kopumā 23% to neatbalsta. Ņemot vērā, ka vislielākais vēja enerģijas potenciāls ir Kurzemē, aptaujā īpaši tika jautāts par vēja parku attīstību šajā reģionā. Latvijas iedzīvotāji kopumā (65%) noteikti vai drīzāk atbalsta ieceri būvēt vēja parku Kurzemes atkrastē, liecina pētījuma centra SKDS 2024. gada janvārī veiktās iedzīvotāju aptaujas "Iedzīvotāju informētība un viedoklis par atkrastes vēja parkiem un ieceri būvēt atkrastes vēja parku Kurzemē" rezultāti.

"Jebkura projekta attīstībai būtisks ir iedzīvotāju atbalsts, tādēļ esam gandarīti, ka sabiedrībā ir izpratne par enerģētikas lomu valsts ekonomiskās attīstības un drošības kontekstā. No veiktās aptaujas rezultātiem redzam, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta vēja parku attīstību Latvijā un Kurzemē. Tādi projekti kā Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parks "Elwind" jau šobrīd ir piesaistījuši papildu investoru uzmanību, un Kurzemes piekrastē veidojas aizmetņi zaļā ūdeņraža ražošanas attīstībai, kas potenciāli radīs būtisku ekonomisko pienesumu," tā LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

Aptaujas ietvaros respondentiem tika lūgts arī norādīt, kādi būtu galvenie ieguvumi Latvijai un tās iedzīvotājiem, ja Kurzemes vēja atkrastes parks tiktu uzbūvēts. Salīdzinoši visbiežāk aptaujātie minējuši, ka tas nodrošinās lielāku Latvijas enerģētisko drošību (63%). Būtiski, ka iedzīvotāji, kas Latvijas enerģētisko neatkarību vērtē kā svarīgāku salīdzinoši biežāk arī atbalsta vēja parku izveidi Latvijas teritorijā. Salīdzinoši bieži aptaujātie kā ieguvumus saredz arī zemākas elektroenerģijas cenas un jaunas darbavietas. Retāk par ieguvumiem iedzīvotāji uzskata to, ka tas ļaus attīstīt jaunas nozares, piemēram, ūdeņraža ražošanu (21%).

Par piemērotāko vietu jaunu vēja enerģijas parku izveidei 77% Latvijas respondenti uzskata jūru. Aptaujas dati liecina, ka 35% respondentu ir klātienē redzējuši kādu atkrastes vēja parku, turpretī 60% tos nav redzējuši.

Aptaujas noslēgumā respondentiem tika lūgts arī norādīt, kāda, viņuprāt, būs Kurzemes atkrastes vēja parka ietekme uz Latvijas ekonomiku, gadījumā, ja tas tiks uzcelts. Kopumā 60% uzskata, ka tā būs noteikti vai drīzāk pozitīva, turpretī kopumā 11% uzskata, ka tā būtu noteikti vai drīzāk negatīva; 15% uzskata, ka tas Latvijas ekonomiku neietekmēs.

ELWIND atkrastes vēja parks būs nozīmīgs projekts Baltijas jūras reģionam ar lielu ekonomisko un sociālo ietekmi. Vēja parku izbūve Latvijā un Igaunijā nodrošinās elektroenerģijas jaudu vismaz 1000 megavatu apmērā un Latvijā radīs vismaz 2800 jaunas darba vietas. Latvijā atkrastes vēja parku paredzēts izbūvēt Kurzemes piekrastē starp Liepāju un Ventspili, kur tuvākā iespējamā robeža ir aptuveni 1522 km attālumā no krasta līnijas.