Investīcijas

2020. gads investīciju piesaistes jomā iesākās piesardzīgi, tomēr trešajā ceturksnī investoru aktivitāte pieauga. Sava nozīme bija arī kampaņai, uzrunājot Baltkrievijas uzņēmumus. Ar tiešu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) līdzdalību aizvadītajā gadā tika realizēts 51 investīciju projekts. Šie uzņēmumi tiešā veidā Latvijas ekonomikā ienesīs 252,4 miljonus eiro un izveidos 2893 jaunas darba vietas.

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Šobrīd, kad pasaules valstis cīnās ar Covid-19 pandēmijas izraisītajām sekām, vienlaicīgi pārdzīvojot vīrusa otro izplatības vilni, ir stratēģiski svarīgi domāt par valsts ekonomikas ilgtermiņa attīstības perspektīvām. Kopā ar LIAA, kam ir nozīmīga loma ārvalstu investīciju piesaistē, esam rosinājuši iniciatīvu par “zaļā koridora” ieviešanu liela apjoma investīcijām prioritārajos virzienos. Ar šo iniciatīvu tiks būtiski, uzlabots Latvijas piedāvājums stratēģiskajiem investoriem un samazinātas šobrīd spēkā esošās administratīvās barjeras. Investīciju piesaistes jomā tiks paātrināta ekonomiskā aprite, palielinot kopējo investīciju apjomu un radot papildus vairākus tūkstošus jaunu augstas pievienotās vērtības darba vietu mūsu iedzīvotājiem”.

“Aizvadīto gadu var salīdzināt ar braucienu bez kartes nezināmā apvidū. Līdz ar pandēmiju un izsludinātajiem ierobežojumiem biznesa vidē notika daudz strauju pārmaiņu, kurām bija jāpielāgojas. Ar Ekonomikas ministrijas atbalstu ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem tas lielā mērā ir izdevies. Latvijas ekonomika 2020. gadā ir demonstrējusi augstu noturību un, spītējot krīzei, vairākas nozares šo gadu būs noslēgušas ar izaugsmi. Kopējais preču eksporta apjoms 2020. gada 11 mēnešos ir pārsniedzis 2019. gada līmeni par 80 miljoniem eiro. Arī investīciju piesaistes jomā gads ir bijis veiksmīgs,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Izdevies piesaistīt pēdējos septiņos gados lielāko investīciju apjomu 252,4 miljonus eiro un realizēt projektus, kuri ne tikai dos pienesumu mūsu ekonomikai, radot jaunas darba vietas un nodokļus valsts budžetā, bet arī palīdzēs transformēt mūsu tautsaimniecību, attīstot tā sauktās viedo specializāciju nozares, kurās uzsvars likts uz tehnoloģiski attīstītiem produktiem un inovācijām.

No LIAA realizētajiem investīciju piesaistes projektiem var minēt biznesa pakalpojumu centrus kā, piemēram, “Norwegian Air” un “Swisscom”, kas kopā izveidos vairākus simtus augsti apmaksātu darbavietu. Papildus pakalpojumu nozarē ir pievienojušies IT izstrādātāji no Vācijas – “Prime Force” un “QSC AG” –, kopā izveidojot vairāk nekā 100 jaunu darba vietu. Jaunuzņēmumu nozarē ir piesaistīts Honkongā bāzētais biomedicīnas uzņēmums “Longenesis”. Ražošanas sektorā viens no lielākajiem darba devējiem Daugavpilī “SMD Baltic” (Baltkrievija), ir pabeidzis pirmo investīciju cikla posmu un šobrīd plāno nākamo vairāku miljonu eiro apmērā.

Nozīmīga loma investīciju piesaistes jomā bija sekmīgajam darbam ar Baltkrievijas uzņēmumiem. Lēmumu par pārcelšanos uz Latviju 2020. gadā pieņēmuši 17 Baltkrievijas uzņēmumi, kuri pārsvarā gadījumu pārstāv tehnoloģiju nozari. Plānots, ka pārskatāmā periodā tiks izveidotas vismaz 1000 jaunas darba vietas. Projektu lokācija šobrīd ir Rīgā un Daugavpilī. Šie uzņēmumi plāno nodarbināt no 15 līdz 100 un vairāk darbinieku. Jau šobrīd ar tiešu LIAA atbalstu ir atvērti 10 jauni uzņēmumi ar Baltkrievijas kapitālu. Šajos uzņēmumos strādā speciālisti ar iepriekšēju pieredzi tādās pasaulē labi zināmās kompānijās un organizācijās kā ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA), “Rolls-Royce”, “Bloomberg”, “Google” un “SpaceX”. Drošības apsvērumu dēļ šie uzņēmumi šobrīd vēlas saglabāt konfidencialitāti.

Prognozējot turpmāko situācijas attīstību investīciju piesaistes jomā, jāņem vērā, ka pandēmijas radītās sekas varētu pagarināt atsevišķu investīciju projektu realizācijas laiku. Daļa potenciālo investoru ir piesardzīgi un nogaida. Varētu mainīties arī investīciju struktūra. Piemēram, nekustamā īpašuma jomā uz kādu laiku visdrīzāk samazināsies interese par investīcijām biroju celtniecībā un pieaugs mājokļu celtniecība gan īres, gan pārdošanas segmentā. Ņemot vērā ekonomikas attīstības tendences, turpināsies ieguldījumi ražošanā, IKT uzņēmumu attīstībā un jaunu inovatīvu produktu izstrādē. Īpaši aktuālas būs viedo specializāciju nozares, piemēram, viedpilsētu aprīkojums, dronu tehnoloģijas, dažādu viedo materiālu un aprīkojuma izstrāde, biotehnoloģiju attīstība u.c. Saistībā ar pandēmijas izraisītajiem izaicinājumiem izejvielu piegādes jomā daudzi ražotāji pārskatīs savas piegādes ķēdes, kas varētu sekmēt investīciju pieplūdumu arī tādās Latvijai tradicionālās nozarēs kā kokrūpniecība un metālapstrāde.

Darbu pie investīciju piesaistes noteikti atvieglos arī tā sauktā “zaļā koridora” ieviešana stratēģiski nozīmīgu investīciju projektu realizācijā. “Zaļais koridors” ietvers administratīvā sloga mazināšanu, paātrinot procedūras tādās investoriem nozīmīgās jomās kā migrācija, teritorijas plānošana un dažādu atļauju un saskaņojumu saņemšana. Jāuzsver, ka uz atvieglotajām procedūrām uz vienlīdzīgiem nosacījumiem varēs pretendēt gan Latvijas uzņēmumi, gan ārvalstu investori.

Saskaņā ar LIAA sagatavoto piedāvājumu, kuru tuvākā mēneša laikā plānots virzīt izskatīšanai Ministru Kabinetā, “zaļā koridora” atvieglotajām procedūrām kvalificēsies viedo specializāciju (bioekonomika, biomedicīna un farmācija, fotonika, viedie materiāli, viedā enerģētika un mobilitāte, IKT) un starptautisko biznesa pakalpojumu nozarēs strādājošie uzņēmumi. Lai saņemtu šo valsts atbalstu, komersantiem saskaņā ar sagatavoto priekšlikumu būs jāapņemas izpildīt četri no pieciem definētajiem kritērijiem:

  • Ieguldījumu apjoms trīs gadu periodā ir vismaz 10 miljoni eiro.
  • Investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānoto darba vietu skaits ir vismaz 100 jaunas darba vietas (Rīgas pilsētas teritorijā – vismaz 150 jaunas darba vietas).
  • Komersanta plānotā mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem ir ne mazāka kā 2500 eiro un investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir vismaz 50 jaunas darba vietas.
  • Plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir lielāks par 500 tūkstošiem eiro gadā;
  • Komersanta plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā un darbinieku kompetenču pilnveidē ir vismaz 50 tūkstoši eiro gadā.

Saskaņā ar LIAA stratēģiju laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam ārvalstu investīcijās plānots piesaistīt 480 miljonus eiro un izveidot vismaz 4500 jaunas darba vietas.

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Komunikācijas un informācijas departamenta direktora vietnieks
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv