Informatīvi izdevumi
Latvia Digital Magazine 2019 izdevums

Strauji mainīgajā, bet aizvien augošajā tūrisma nozarē, darījumu un pasākumu tūrisms turpina nostiprināt savas pozīcijas kā viens no ienesīgākajiem un galamērķa attīstību veicinošiem tūrisma veidiem.

Sekojot tūrisma tendenču attīstībai pasaulē, ar LIAA Tūrisma departamenta atbalstu tapis jau trešais digitālais žurnāls, kas apkopo aktuālo informāciju par darījumu un pasākumu tūrisma iespējām Latvijas reģionos un Rīgas pilsētā.