Datums 24. janvāris, 2022 – 1. februāris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas biomedicīnas (farmācijas, pārtikas piedevu, medicīnisko preču, medicīnas iekārtu un aprīkojuma ražotājus, IT nozares uzņēmumus, kas izstrādā produktus medicīnas nozarei) nozares pārstāvjus, kā arī medicīnas un medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējus un biomedicīnas nozares zinātniekus piedalīties tirdzniecības misijā uz Dubaiju, kas norisināsies starptautiskās izstādes "EXPO 2020 Dubai" laikā 2022. gada 24. janvārī–1. februārī.

Tirdzniecības misijas laikā ir paredzēts apmeklēt izstādi "Arab Health 2022", kas klātienē notiks 2022. gada 24.–27.janvārī Dubaijā, Pasaules Tirdzniecības centrā un “Veselības un labsajūtas” nedēļu "Expo2020 Dubai" izstādē, kas notiks 2022. gada 27. janvārī–2. februārī un, kuras ietvaros Latvijas paviljonā notiks nozares prezentācija, biznesa forums un uzņēmēju divpusējas tikšanās.

Veselības un labsajūtas tematiska nedēļa

Veselības un labsajūtas nozarei veltīta nedēļa "Health & Welness Week 2021" ir viena no desmit "EXPO 2020 Dubai" tematiskajām nedēļām, kuru laikā tiks meklēti sadarbības risinājumi dažādiem mūsu laika aktuālākajiem izaicinājumiem.

Aicinām atsaukties zinātniekus un nozares pārstāvjus, kas šīs tematiskās nedēļas ietvaros vēlētos piedalīties arī kā paneļdiskusijas dalībnieki / lektori. 

Norādītajos "Health & Welness 2022" apakštematos aicinām sniegt savas prezentācijas vai viedokli.

Izstāde "EXPO 2020 Dubai"

Kas ir EXPO 2020 Dubai? Starptautiskā izstāde EXPO 2020 Dubai (turpmāk – EXPO) norisināsies sešus mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un, visticamāk, būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas.

Arī Latvija ir pieteikusi savu dalību ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību gan Tuvo Austrumu reģionā, gan arī pasaules mērogā un atbalstīt uzņēmējus jaunu sadarbību veidošanā. Plašāka informācija par Latvijas dalību pieejama tīmekļvietnē www.expo2020.lv.

Tirdzniecības misija

Tirdzniecības misijas mērķis ir nodibināt kontaktus ar medicīnas, farmācijas, labsajūtas nozares pārstāvjiem, kā arī izmantot EXPO kā globālu platformu – kur tīklot un attīstīt dažādas sadarbības iespējas ar Tuvo Austrumu valstīm, jo īpaši, iepazīstinot Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumus un iestādes.

Dalībniekiem tiks organizētas tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem (klientiem, izplatītājiem, akseleratoriem, inkubatoriem, investoriem) kopā ar konsultantu, kas ņems vērā dalībnieka vēlmes un vajadzības šajā tirgū. Lūgums to norādīt pieteikuma anketā.

Papildus dalībniekiem būs iespēja izmantot 3. stāva telpas Latvijas paviljonā, Expo teritorijā, lai:

 • Rīkotu formālus / neformālus pasākumus, kas ietver jauna produkta atklāšanu vai memoranda svinīgo parakstīšanu;
 • Organizētu individuālas biznesa tikšanās un citas aktivitātes;
 • Izvietotu produktu ekspozīcijas (iepriekš saskaņojot)*.

*LIAA segs eksponātu nogādi uz AAE. Iespējamie eksponātu apjomi, izmēri u.c. tehniska informācija iepriekš saskaņojama ar LIAA līdz 2021. gada 15. jūlijam. Ja eksponātus nepieciešams nogādāt atpakaļ Latvijā, tas tiks darīts pēc Expo beigām, 2022. gada maija beigās.

Dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām: (summas tiks precizētas):

 1. Dalības maksa:
  1. ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad dalības maksa 2 cilvēkstundu apmērā tiek segta de minimis atbalsta ietvaros;
  2. ja uzņēmums neatbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, LIAA uzņēmumam izraksta rēķinu par dalības maksu 2 cilvēkstundu apmērā (EUR 59,76 + PVN).
 2. Transporta (aviobiļešu) izmaksas ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā.
 3. Uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi, komandējuma dienas nauda).
 4. Vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports).
 5. Ieejas biļetes EXPO teritorijā.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Darba valoda – angļu.

datumi tiks precizēti

 1. Latvijas biomedicīnas nozares biznesa forums, uzņēmumu prezentācijas un individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem (norises vieta – Latvijas paviljons, EXPO teritorijā, 2022. gada 30. janvāris1. februāris);
 2. Dalība tematiskajās sesijās / paneļdiskusijās kā klausītājam, kā dalībniekam “Health & Welness” nedēļā  (norises vieta – citu valstu paviljonos, EXPO teritorijā, 2022. gada 27. janvāris–2. februāris);
 3. Dalība kā apmeklētājam starptautiskajā medicīnas nozares izstādē "Arab Health 2022", kas norisināsies 2022. gada 24.27. janvārī Dubaijā, AAE. Tā ir lielākā nozares izstāde reģionā (norises vieta – izstāžu centrs Dubai World Trade Centre);

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Jadvigas Neimanes foto

Jadviga Neimane

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs)
jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis