Datums 18.–24. februāris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas dizaina, aksesuāru, modes, interjera un mākslas objektu ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā uz Dubaiju, kas norisināsies Latvijas kultūras dienu "EXPO 2020 Dubai" laikā 2022. gada 18.-24. februārī.

Starptautiskā izstāde EXPO 2020 Dubai (turpmāk – EXPO) norisinās no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

Latvijas valsts paviljona dalība EXPO, sešu mēnešu garumā, ar mūsu valsts tehnoloģiskās izcilības un kultūras daudzveidības demonstrējumiem paver Latvijai iespēju uzrunāt jaunus sadarbības partnerus ne tikai Tuvo Austrumu reģionā, bet visā pasaulē.

Lai pēc iespējas plašāku publiku iepazīstinātu ar Latvijas kultūru un mākslu, Dubaijas mākslas kvartālā Alserkal Avenue no 17. līdz 28.februārim tiks organizēts satelīta pasākums un mākslinieka Voldemāra Johansona mākslas darbu izstāde.

Tirdzniecības misija

Tirdzniecības misijas mērķis ir dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī izmantot EXPO kā globālu platformu – kur tīklot un attīstīt dažādas sadarbības iespējas ar Tuvo Austrumu valstīm, jo īpaši, iepazīstot Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumus un iestādes konkrētajā nozarē.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.
Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Darba valoda – angļu.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

LIAA veiks dalībnieku atlasi sadarbībā ar mākslas kvartāla Alserkal Avenue kuratoru.

Programma
18. -24.februāris

19.februāris

Ierašanās Dubaijā. Izstādes atklāšana Alserkal Avenue, svinīgā pieņemšana

20.februāris

EXPO ekspozīcijas apskate, vizītes citu dalībvalstu stendos, komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem ārpus EXPO teritorijas;

21.februāris

B2B tikšanās un individuālās biznesa programmas realizēšana (norises vieta – Latvijas paviljons EXPO teritorijā, Alserkal Avenue vai pie potenciālā sadarbības partnera pilsētā);

22.februāris

B2B tikšanās un individuālās biznesa programmas realizēšana (norises vieta – Latvijas paviljons EXPO teritorijā, Alserkal Avenue vai pie potenciālā sadarbības partnera pilsētā);

23.februāris

B2B tikšanās un individuālās biznesa programmas realizēšana (norises vieta – Latvijas paviljons EXPO teritorijā, Alserkal Avenue vai pie potenciālā sadarbības partnera pilsētā);

24.februāris

Atgriešanās Latvijā

Pieejamais atbalsts

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Valsts tēla nodaļas vadītāja
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv