Datums 7.–8. oktobris, 2020
LaiksVisu dienu
Vieta Omāna

Pieteikšanās noslēgusies!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmumus pieteikties dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā informācijas tehnoloģiju un inovāciju izstādē “Future Tech Event”, kas norisināsies tiešsaistē no 2020. gada 7.-8. oktobrim Omānas Sultanātā.

“Future Tech Event” pirmo reizi notiks virtuālā formātā. Izstādes organizatori ir parūpējušies par to, lai pasākums būtu aizraujošs un atmiņā paliekošs, iesaistot visus dalībniekus aktivitātēs un vadot B2B virtuālās tikšanās, izmantojot jaunākos un modernākos virtuālos rīkus. 

Vairāk informācijas “Future Tech Event 2020” mājaslapā – Futuretechevent.com vai izstādes brošūrā.

Izstādē tiks pārstāvētas dažādas IKT jomas:

 • Mākslīgais intelekts (AI);
 • Blokķēde (Block Chain);
 • Kiberdrošība (Cyber Security);
 • Finanšu tehnoloģijas (Fintech);
 • E-komercija;
 • Robotisko procesu automatizācija (Robotic Process Automation);
 • Droni un bezpilota lidaparāti (UAV);
 • Lietu internets (IOT);
 • Nākotnes mobilitāte (Future Mobility);
 • Mazumtirdzniecības tehnoloģijas (Retail Tech);
 • Industrija 4.0;
 • Paplašinātā realitāte (AR) / virtuālā realitāte (VR);
 • Patērētāju tehnoloģijas (Consumer Technologies);
 • 5G un daudz citas.

Piedaloties tiešsaistes izstādē, uzņēmējiem būs iespēja:

 1. Izvietot informāciju par uzņēmumu un produktu virtuālā stendā un izstādes e-katalogā;
 2. Organizēt tiešsaistes divpusējās tikšanās ar potenciālajiem pircējiem / sadarbības partneriem no visas pasaules, aicinot tos tikties virtuālā stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
 3. Vērot konferences un paneļdiskusijas ar nozares profesionāļiem, un uzzināt par IKT attīstības tendencēm un inovācijām;
 4. Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
 5. Saņemt pieeju izstādes dalībnieku datu bāzei;
 6. Veikt apjomīgu tirgus izpēti.

Virtuālajā stendā plānotais dalībnieku skaits ne vairāk kā 10.

Uzņēmumu atlasi dalībai virtuālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar virtuālā stenda pakalpojumiem) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams ar LIAA noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu

Cita svarīga informācija: 

 • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
 • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis