Datums 17.–21. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā informācijas tehnoloģiju un inovāciju izstādē "GITEX Technology Week", kas norisināsies no 2021. gada 17. līdz 21. oktobrim Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

GITEX ir plānota kā viena no pirmajām izstādēm, kas notiks Expo 2020 Dubai ietvaros. Plašāka informācija par Latvijas valsts dalību Expo 2020 pieejama tīmekļvietnē: www.expo2020.lv

Par GITEX izstādi

Vienuviet pulcēsies vairāk nekā 4500 pasaules līmeņa uzņēmumi, tehnoloģiju nozares līderi, IT un jaunuzņēmumi (start-up), lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli.

Tehnoloģiju nedēļas ietvaros vienlaikus norisināsies gan izstāde, gan vairāki citi tehnoloģiju pasākumi – Ai EverythingGITEX Future StarsFintech SurgeFuture Blockchain Summit un Marketing Mania – iepazīstinot izstādes dalībniekus un apmeklētājus ar jaunākajām tendencēm un nākotnes perspektīvām tehnoloģiju nozarē.

Piedaloties izstādē, uzņēmējiem būs iespēja

  • veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Stenda plānotais laukums 90 m2, dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Cita svarīga informācija

  • stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. 

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.
Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis