Datums 23. janvāris, 2021 – 21. februāris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas apakšveļas ražotājus pieteikties dalībai starptautiskajā izstādē "Lingerie Connect by Salon International de la Lingerie", kas norisināsies attālināti no 2021. gada 23. janvāra 21. februārim!

Izstāde "Salon International de la Lingerie" ir viena no nozīmīgākajām apakšveļas nozares izstādēm pasaulē. 2018. gadā izstādi apmeklēja vairāk nekā 12 tūkstoši iepircēju, no kuriem 64 % bija ārvalstu iepircēji, bet 36 % pārstāvēja Franciju. Izstādē piedalījās 375 apakšveļas zīmoli no 34 valstīm.

Vairāk informācijas "Salon International de la Lingerie" mājaslapā – Saloninternationaldelalingerie.com

Šoreiz, ņemot vērā pandēmijas apstākļus, izstādes rīkotāji pasākumu rīko tiešsaistē un ir izveidojuši īpašu "Lingerie Connect" B2B platformu Saloninternationaldelalingerie.com/Presentation-du-Salon, kas izstādes dalībniekiem sniegs iespēju:

  1. Izvietot informāciju par uzņēmuma produktiem virtuālā stendā un e-katalogā;
  2. Organizēt divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem;
  3. Vērot konferences, vebinārus ar nozares profesionāļiem un uzzināt jaunākās tirgus tendences;
  4. Novērtēt konkurentus un veikt apjomīgu tirgus izpēti.

Virtuālajā stendā plānotais dalībnieku skaits – ne vairāk kā 6.

Uzņēmumu atlasi dalībai virtuālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678, stenda dalībniekiem piešķirot de minimis abalstu. 

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Stenda dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams ar LIAA noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu. 

Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda dalībniekiem pašiem būs jānodrošina sava uzņēmuma kvalitatīva profila izveide (t.sk. uzņēmuma apraksts, sadarbības intereses, produktu bildes u.c.) un aktīva dalība platformā, organizējot virtuālās tikšanās un piedaloties citos pasākumos;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Datums 23. janvāris, 2021 – 21. februāris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies