Datums 24.–27. janvāris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus, kas darbojas veselības aprūpes un saistītās nozarēs, tai skaitā medicīnas ierīču un aprīkojuma ražotājus, zāļu un pārtikas piedevu ražotājus, IT sistēmu un risinājumu izstrādātājus, medicīnas preču ražotājus un medicīnas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējus piedalīties LIAA organizētā Latvijas nacionālajā stendā izstādē "Arab Health 2022". Izstāde norisināsies gan attālināti, gan klātienē. Attālinātā izstāde norisināsies 2022. gada 5. janvārī.–5. martā, savukārt klātienē – 2022. gada 24.–27. janvārī.

Par izstādi

Izstāde "Arab Heath" ir nozīmīgākā nozares izstāde Apvienotajos Arābu Emirātos un Tuvo Austrumu reģionā. Šogad, 2021. gada 1. oktobrī, Dubaijā sāksies Pasaules "EXPO 2020" un turpināsies līdz 2022. gada 31. martam. No 2022. gada 27. janvāra līdz 2. februārim norisināsies veselības nedēļa "EXPO 2020” ietvaros, kuras laikā aicinām Latvijas biomedicīnas nozares uzņēmumus piedalīties arī "EXPO 2020" Latvijas Paviljonā rīkotajās aktivitātēs.

Pērn izstādi apmeklēja 57000 nozares profesionāļu no 170 pasaules valstīm.

Piedaloties izstādē "Arab Health 2022", uzņēmējiem būs iespēja:

  • Piedalīties tiešaistes izstādē ar savu virtuālo stendu pirms un pēc klātienes izstādes;
  • Prezentēt savu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā klātienes izstādē;
  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Uzņēmumu atlasi dalībai stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Jadvigas Neimanes foto

Jadviga Neimane

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs)
jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis