Datums 21.–24. jūnijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, AAE, Dubaija

Pieteikšanās slēgta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus, kas darbojas veselības aprūpes un saistītās nozarēs, tai skaitā medicīnas ierīču un aprīkojuma ražotājus, zāļu un pārtikas piedevu ražotājus, IT sistēmu un risinājumu izstrādātājus, medicīnas preču ražotājus un medicīnas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējus, piedalīties LIAA organizētā Latvijas nacionālajā stendā izstādē "Arab Health 2021". Izstāde norisināsies gan klātienē, gan attālināti. Attālinātā dalība no 2021. gada 23. maija līdz  22. jūlijam, savukārt klātienes dalība no 2021. gada 21. līdz 24. jūnijam.

Par izstādi "Arab Health"

Izstāde Arab Heath ir nozīmīgākā nozares izstāde Apvienotajos Arābu Emirātos un Tuvo Austrumu reģionā. 2021.gada 1. oktobrī Dubaijā sāksies Pasaules "EXPO 2020" un turpināsies līdz 2022. gada 31. martam. 2022. gada februārī tiek plānota gan izstāde "Arab Health 2022", gan veselības nedēļa "EXPO 2020" ietvaros, kurās arī aicināsim piedalīties, taču uzņēmumus aicinām piedalīties Arab Health izstādē jau šogad, lai ar LIAA atbalstu laicīgi veiktu iestrādes Apvienoto Arābu Emirātu un Tuvo Austrumu tirgū un "EXPO 2020" norises laikā esat jau zināmi nozares profesionāliem.   

2020. gadā izstāde Arab Health notika janvārī un to apmeklēja  57 tūkstoši nozares profesionāļu no 170 pasaules valstīm.

Iespējas uzņēmējiem

  • Piedalīties tiešsaistes attālinātā izstādē ar savu virtuālo stendu pirms un pēc klātienes izstādes.
  • Prezentēt savu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā klātienes izstādē.
  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti.
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju.
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu.
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.
  • Veikt priekšdarbus uzņēmuma pārstāvēšanā "EXPO 2020" norises laikā Dubaijā.

Uzņēmumu atlasi dalībai stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Jadvigas Neimanes foto

Jadviga Neimane

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs)
jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis