Datums 27.–30. jūnijs, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Vācija, Minhene

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

photonics

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus, kas darbojas RIS3 nozarēs piedalīties LIAA organizētā Latvijas nacionālajā stendā izstādē “LASER World of PHOTONICS 2023”, kas norisināsies no 2023. gada. 27. jūnija līdz 30.jūnijam Trade Fair Center Messe Munchen starptautiskajā izstāžu centrā Minhenē, Vācijā. Paralēli izstādei pirmo reizi notiks “World of Quantum” pasākums.

“LASER World of PHOTONICS 2023” ir viena no vadošajām fotonikas industrijas izstādēm pasaulē. Paralēli izstādei pirmo reizi notiks “World of Quantum” pasākums. Vairāk par izstādi iespējams uzzināt mājas lapā.

Piedaloties izstādē Smart World of Photonics 2023 uzņēmējiem būs iespēja:

  • Prezentēt savu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā;
  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Uzņēmumu atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.
  • Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportēšana uz izstādi un no izstādes, kā arī ir jāveic šo pakalpojumu apmaksa.
  • Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku klātbūtni uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzrunāšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Pieejamais atbalsts:

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.