Datums 11.–16. janvāris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Vācija

Pieteikšanās slēgta!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "BAU", kas norisināsies 2021. gada 11.–16. janvārī Minhenē, Vācijā!

"BAU" ir lielākā Vācijas būvniecības un būvmateriālu ražotāju izstāde, kura norisinās reizi divos gados jau kopš 1964. gada. Šī izstāde tiek uzskatīta ne tikai par lielāko Vācijā, bet par vienu no lielākajām nozares izstādēm Eiropā. Ik gadu izstādē piedalās vairāk nekā 2000 būvniecības sektora uzņēmumu no vairāk nekā 45 valstīm, savukārt apmeklētāju skaits sasniedz 250 000, ik gadu pieaugot viesu skaitam no ārvalstīm.

Vairāk informācijas “BAU 2021” mājaslapā – BAU-Muenchen.com

LIAA izstādē plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu 55 m2 platībā hallē B5, kas paredzēta koka būvniecības ekspozīcijai.

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem.

Stenda dalībniekiem pašiem vai kooperējoties savā starpā būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi – eksponātu izkraušana un iekraušana pārvadātāju transportlīdzekļos,  eksponātu nogāde uz stenda vietu un atpakaļ, eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšana u.c. saistītie pakalpojumi.

Uzņēmumiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678, stenda dalībniekiem piešķirot de minimis abalstu*. 

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Stenda dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams ar LIAA noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu. 

Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

*De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija: 

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem.
  • Angļu vai vācu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
Kaspara Abika foto

Kaspars Abiks

Vecākais projektu vadītājs (būvindustrijas nozarēs) - Eksporta veicināšanas nodaļa
kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv
ES banneris
Datums 11.–16. janvāris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Vācija