Datums 28.–29. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pasākums atcelts!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas sadzīves ķīmijas ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē “WABEL Home Care Summit”, kas norisināsies 2020. gada 28.–29. oktobrī tiešsaistē!

WABEL tiešsaistes izstādes ietvaros tiek arī organizēta divu dienu kontaktbirža sadzīves ķīmijas nozares uzņēmumiem – B2B Smart Meetings™, īpaši specializējoties Private Label jeb kontraktražošanā.

WABEL ir Francijā bāzēta starptautiska pārtikas, saimniecības un higiēnas preču izplatīšanas platforma, kurā viens otru var atrast ražotāji un iepircēji.

Privātā preču zīme (Private Label) kā preču izplatīšanas kanāls Eiropā kļūst arvien populārāks. Pieaug pieprasījums pēc saimniecības preču piegādātājiem lielo Rietumeiropas mazumtirdzniecības ķēžu privātajām preču zīmēm. Ražotājiem tā ir iespēja ieiet tādos Eiropas valstu tirgos, kuros citādi, iespējams, tas neizdotos.

WABEL apvieno tādus tirdzniecības industrijas pārstāvjus, kā Novus, Unilever, Monoprix, Coop, Tesco, Biedronka u.c.

Vairāk informācijas “WABEL Home Care Summit 2020” mājaslapā – Wabel.com

Tiešsaistes izstādē LIAA organizētajā nacionālajā stendā vieta tiek piedāvāta ne vairāk kā 4 uzņēmumiem

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 4 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu reģistrācijas maksas tiešsaistes izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678, stenda dalībniekiem piešķirot de minimis abalstu*. 

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Stenda dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams ar LIAA noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu. 

Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

*De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Maijas Heldes foto

Maija Helde

Komunikācijas un informācijas departamenta direktora vietnieka amata pienākumu izpildītāja / Eksporta veicināšanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
maija.helde [at] liaa.gov.lv
ES banneris
Datums 28.–29. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste