Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Piesakies atbalstam darbinieku apmācībām aktivitātē “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”. Šīs aktivitātes ietvaros, pamatojoties uz komersantu vajadzībām, apmācības var nodrošināt saistītais vai partneruzņēmums, vai arī komersants pats ārpakalpojuma veidā piesaista apmācību sniedzēju, ievērojot normatīvos aktus iepirkuma procedūras jomā.

Aktivitātes mērķis ir veicināt komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

Finansējums pieejams līdz € 75 000 vienam komersantam. Apmācību projekta ieviešanas termiņš ir 2023.gada 30.septembris.

Atbalsts tiek sniegts sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.
Pakalpojums un plašāka informācija: https://business.gov.lv/pakalpojumi/labas-prakses-parnemsanas-apmacibas…

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieteikumu iespējams iesniegt:
  - platformas business.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi (https://business.gov.lv/e-pakalpojumi),
  - sūtot uz e-pastu pasts@liaa.gov.lv,
  - nosūtot pa pastu uz adresi Pērses iela 2, Rīga, LV - 1442.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pieņemtais lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu klientam tiek nosūtīts 30 dienu laikā atbilstoši klienta izvēlētajam saziņas kanālam.