Kas mēs esam?
LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs ir Tava iespēja izveidot savu tehnoloģiju uzņēmumu. Ja tev ir vēlme izmēģināt sevi uzņēmējdarbībā un nav komandas un nav kāds, no kā smelties iedvesmu, nav idejas, bet ir padziļinātas zināšanas, kompetence, pieredze tehnoloģijas vai produkta radīšanā, tad mēs, Tehnoloģiju biznesa centrs, esam tava iespēja!

Tehnoloģiju biznesa centrā (TBC) gaidām jaunos profesionāļus, zinātniekus vai studentus, lai palīdzētu droši eksperimentēt, satikt savas jomas mentoru un dotu iespēju tīkloties ar līdzīgi domājošiem biznesa ideju attīstītājiem. Mūsu absolūtā prioritāte ir tavai idejai svarīgāko pieņēmumu validācija, lai paātrinātu mācīšanās procesu un kāpinātu tavas idejas potenciālo pieprasījumu.

Mēs piedāvājam iesaistīties Inovāciju akadēmijā, kur var smelties iedvesmu un padziļinātas zināšanas savas globāli konkurētspējīgas idejas attīstībai, kā arī saņemt 100% finansiālo atbalstu prototipēšanai, lai validētu savas biznesa idejas un tehnoloģisko hipotēžu dzīvotspēju un potenciālu.

TBC komanda īstenos dažādus seminārus, ideju darbnīcas, tīklošanās seminārus jaunu biznesa ideju attīstītāju piesaistei, inovatīvas uzņēmējdarbības izveides un attīstības veicināšanai, starptautiskas pieredzes pārnesei un TBC mērķrādītāju sasniegšanai.

TBC kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām organizēs hakatonus, jaunu inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu ideju atlasei, komandu izveidei, mērķauditorijas sasniegšanai.

TBC misija

Kļūt par efektīvāko biznesa un tehnoloģisko hipotēžu validēšanas platformu agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem

TBC vīzija

Tehnoloģiju biznesa centrs ir pirmais solis jaunajam biznesa idejas autoram

TBC mērķis

Tehnoloģiju biznesa centra mērķis ir atbalstīt un attīstīt biznesa ideju attīstītāju uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti.

Nāc ciemos un uzzini vairāk. Mēs drīzumā būsim atrodami Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3.

Ko paveiksim?
Līdz 2024. gada 30. aprīlim Tehnoloģiju biznesa centrs piesaistīs vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei. Izveidosim koprades un satikšanās vietu tehnoloģiju radītājiem. Pulcēsim kopienā un apvienosim zinošos un darboties gribošos biznesa ideju attīstītājus.

Finansējums
TBC kopējais finansējums ir 2 000 000 EUR ar 100% atbalsta intensitāti Norvēģijas atbalsta instrumenta ietvarā.

TBC komanda
LIAA Tehnoloģiju biznesa centru vada Ņikita Kazakevičs. No 2016. gada septembra Ņikita Kazakevičs bija LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs. Viņa vadībā 83 uzņēmumiem sniegts atbalsts inkubācijas programmā, 265 biznesa ideju autoriem sniegts atbalsts pirmsinkubācijas programmā un pavisam ir piešķirts finanšu atbalsts 2,2 milj. EUR apmērā. Pirms tam no 2015. līdz 2016. gadam Ņikita Kazakevičs bija Zviedru IT uzņēmuma Nova Global pārstāvis Latvijā, un no 2013. līdz 2015. dibināja un vadīja HealthTech jaunuzņēmumu LifeSync Dānijā.

Komandā vecākā projektu vadītāja ir Vineta Šnore ar pieredzi MVK konsultēšanā par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projektu ieviešanu, izstrādājot jaunus kopīgus produktus un pakalpojumus, kā arī ar pieredzi komunikācijā par programmā un projektos sasniegto. Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2014-2020 ir finansējusi vismaz 20 jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Komandā vecākā projektu vadītāja ir Krista Jegorova ar pieredzi projektu vadībā, darbojoties Baltijas modes federācijā, kur 2017. līdz 2020. gadam vadot Eiropas vadošo modes atbalsta organizāciju sadarbības projektu UNITED FASHION Baltijas reģionā. Un no 2020. līdz 2021.gadam darbojusies LIAA Jūrmalas biznesa inkubatorā, sniedzot atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.

TBC ir iekļauts LIAA Biznesa inkubatoru departamenta struktūrvienībā