Projekta "Tūrisma produktu attīstības programma" (identifikācijas Nr. 1.2.3.6/1/23/I/001) ietvaros LIAA ir pabeigusi potenciālo tūrisma sadarbības tīklu projektu stratēģiju vērtēšanu un sniegusi atzinumus.

Līdz 2024. gada 29. janvārim LIAA vērtēšanai un atzinuma sniegšanai saņēma 10 topošo tūrisma sadarbības tīklu stratēģijas. Stratēģijas iesniedza Latvijas Dabas tūrisma asociācija, Latvijas Veselības tūrisma klasteris, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvijas Restorānu biedrība (kultūras tūrisma projekts), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (Zemgales reģiona projekts), Latvijas Kongresu birojs, Latgales Tūrisma asociācija, Kurzemes Tūrisma asociācija un Pierīgas Tūrisma asociācija.

Līdz 2024. gada 9. februārim iesniegtās stratēģijas tika izvērtētas, un projekta pieteicējiem tika sniegts LIAA atzinums un ieteikumi stratēģijas pilnveidošanai, lai līdz 2024. gada 29. februārim projekta pieteicēji varētu iesniegt to kopā ar pilnveidoto stratēģiju un projekta iesniegumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) e-vidē.

Plānots, ka pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" 2. kārtā tiks izveidoti ne vairāk kā 8 tūrisma sadarbības tīkli (4 teritoriālie un 4 tematiskie).