Tehnoloģiju biznesa centrs ar sadarbības partneru (LU, RTU, RSU) starpniecību sniegs prototipēšanas atbalstu pēc interesentu pieprasījuma. Prototipēšana tiks organizēta vairākos uzsaukumos ar noteiktu maksimālo pieteikumu skaitu un atbalsta summu, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku ideju atlasi. Prototipa izstrādei ir 100% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums. Prototipu izstrādes atbalstam ar 100% Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu aicināti pieteikties inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē.