Atveseļošanās un noturības mehānisma 5.1.1.1. aktivitātes ietvaros tiek īstenots jauns inovāciju pārvaldības modelis RIS3 jomās. Latvijā izvirzītās RIS3 jomas, kurās tiek īstenota aktivitāte ir

  • Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija
  • Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas
  • Fotonika, viedie materiāli, informācijas un inženierzinātņu sistēmas
  • Zināšanu ietilpīga bioekonomika
  • Enerģētika un viedā mobilitāte

Šo jomu ietvaros tiek veidoti inovāciju klasteri, kas sastāv no industrijas, pētniecības organizācijām un valsts pārvaldes, lai kopā radītu augsni inovācijām.