Nodaļa īsteno Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" projektu Nr. 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana".

Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā "RIS3 pārvaldība"

Darbinieki

Sofijas Grīnvaldes foto

Sofija Grīnvalde

Inovāciju pārvaldības nodaļas vadītāja
sofija.grinvalde [at] liaa.gov.lv

Laura Greiškāne

Vecākā projektu vadītāja - misiju koordinatore
laura.greiskane [at] liaa.gov.lv

Laila Kūle

Vecākā projektu vadītāja - starptautiskā sadarbība
laila.kule [at] liaa.gov.lv

Svetlana Lampiga

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas"
svetlana.lampiga [at] liaa.gov.lv

Alise Ose

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija"
alise.ose [at] liaa.gov.lv

Ņikita Puškins

Vadošais eksperts - RIS3 specializācijas joma "Viedā enerģētika un mobilitāte"
nikita.puskins [at] liaa.gov.lv

Inese Skapste

Vadošā eksperte - RIS3 specializācijas joma "Zināšanu ietilpīga bioekonomika"
inese.skapste [at] liaa.gov.lv

Laima Tikuma

Vecākā projektu vadītāja - tehnoloģiju pasākumu organizatore
laima.tikuma [at] liaa.gov.lv