Kontakti

missionlatvia [at] liaa.gov.lv

Darbinieki

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Valsts tēla nodaļas vadītāja
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv

Uldis Eglavs

Vecākais projektu vadītājs
uldis.eglavs [at] liaa.gov.lv
Ilzes Mičules foto

Ilze Mičule

Diasporas koordinatore ekonomikas jautājumos
ilze.micule [at] liaa.gov.lv

Elīna Norniece-Muthukrišnana

Vecākā projektu vadītāja
elina.norniece-muthukrisnana [at] liaa.gov.lv
Keitas Smalkās foto

Keita Smalkā

Vecākā projektu vadītāja
keita.smalka [at] liaa.gov.lv
Kristīnes Smilgas foto

Kristīne Smilga

Vecākā projektu vadītāja
kristine.smilga [at] liaa.gov.lv

Dita Vidauska

Vecākā projektu vadītāja
dita.vidauska [at] liaa.gov.lv