Kopš 2016. gada LIAA sastāvā darbojas Tūrisma departaments jeb kādreizējā Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Departamenta pamatuzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, galvenie mērķi – Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšana un tūrisma konkurētspējas veicināšana.

LIAA Tūrisma departaments izstrādā un īsteno Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju, ievāc un analizē informāciju par tūrisma tirgu un tā attīstības tendencēm, kā arī par tūrisma vidi un iespējām, kā to Latvijā var uzlabot.

Tiek īstenoti arī dažādi starptautiskas aktivitātes, piemēram, reklāmas kampaņas ārzemju tirgos, lai veicinātu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību. Tiek organizētas ārzemju žurnālistu un nozares pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, kā arī mūsu valsts tūrisma pārstāvju piedalīšanās starptautiskās izstādēs. Tūrisma departaments piedalās semināros un citos pasākumos, kuros var iepazīstināt ārvalstu publiku ar tūrisma iespējām Latvijā.

Viens no uzdevumiem ir arī Latvijas oficiālā tūrisma portāla latvia.travel darbības nodrošināšana un attīstība, kā arī sociālo tīklu kontu uzturēšana un attīstīšana.

Tūrisma departaments rūpējas par tūrisma produktu attīstības pasākumiem sadarbībā ar reģionālajām asociācijām, piemēram, analizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību, sniedz priekšlikumus, organizē izglītojošus pasākumus, rīko tūrisma produktu konkursus. Tiek izstrādāti informatīvi materiāli un organizēti vietējā tūrisma veicināšanas pasākumi, noris regulāra komunikācija ar nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Vēl viens ne mazāk svarīgs departamenta uzdevums ir veicināt tūrisma nozares pakalpojumu kvalitātes projektu ieviešanu.

Tūrisma departaments

tourism [at] liaa.gov.lv