Kopš 2016. gada LIAA sastāvā darbojas Tūrisma departaments jeb kādreizējā Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Departamenta pamatuzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, galvenie mērķi – Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšana un tūrisma konkurētspējas veicināšana.

LIAA Tūrisma departamentā darbojas divas nodaļas – Tūrisma mārketinga nodaļa un Tūrisma produktu attīstības nodaļa –, un katrai ir veicami savi uzdevumi.

Tūrisma mārketinga nodaļa izstrādā un īsteno Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju, ievāc un analizē informāciju par tūrisma tirgu un tā attīstības tendencēm, kā arī par tūrisma vidi un iespējām, kā to Latvijā var uzlabot.

Tiek īstenoti arī dažādi starptautiski pasākumi, piemēram, Tūrisma mārketinga nodaļa ārvalstu tirgos organizē reklāmas kampaņas. Tiek nodrošinātas ārzemju žurnālistu un nozares pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, kā arī mūsu valsts tūrisma pārstāvju piedalīšanās starptautiskās izstādēs. Mārketinga nodaļa piedalās semināros un citos pasākumos, kuros var iepazīstināt ārvalstu publiku ar tūrisma iespējām Latvijā.

Viens no Tūrisma mārketinga nodaļas uzdevumiem ir arī Latvijas oficiālā tūrisma portāla latvia.travel darbības nodrošināšana un sociālo tīklu kontu uzturēšana un attīstīšana.

Otra Tūrisma departamenta nodaļa – Tūrisma produktu attīstības nodaļa – rūpējas par tūrisma produktu attīstības pasākumiem sadarbībā ar reģionālajām asociācijām, piemēram, analizē tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību, sniedz priekšlikumus, konsultācijas, organizē izglītojošus pasākumus, rīko tūrisma produktu konkursus. Tiek izstrādāti informatīvi materiāli un organizēti vietējā tūrisma veicināšanas pasākumi, noris regulāra komunikācija ar nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Lai veicinātu Latvijas tūrisma produktu ievietošanu Baltijas un arī starptautiskajos tūrisma maršrutos, nodaļa sagatavo ziņas Latvijas un ārvalstu tūrisma profesionāļiem. Tiek nodrošināta un uzturēta tūrisma informācijas datu bāze.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais nodaļas uzdevums ir veicināt tūrisma nozares pakalpojumu kvalitātes projektu ieviešanu.

Tūrisma departaments

tourism [at] liaa.gov.lv