Mūsu pamatuzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, kuras galvenie mērķi ir  Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana, kā arī Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšana. LIAA Tūrisma departaments izstrādā un īsteno Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju, ievāc un analizē informāciju par tūrisma tirgu un tā attīstības tendencēm, kā arī par tūrisma vidi un iespējām veicināt tās izaugsmi.

Tūrisma veicināšanas komanda nodrošina dažādu starptautisku aktivitāšu īstenošanu, piemēram, reklāmas kampaņas ārzemju tirgos, lai veicinātu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību. Tiek organizētas ārzemju žurnālistu un nozares pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, kā arī mūsu valsts tūrisma pārstāvju piedalīšanās starptautiskās izstādēs, dalība semināros un citos pasākumos, kuros var iepazīstināt ārvalstu publiku ar tūrisma iespējām Latvijā. Viens no uzdevumiem ir arī Latvijas oficiālā tūrisma portāla latvia.travel darbības nodrošināšana un attīstība, kā arī sociālo tīklu kontu uzturēšana.

Rūpējamies arī par tūrisma produktu attīstības pasākumiem sadarbībā ar reģionālajām asociācijām, analizējot tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību, sniedzot priekšlikumus, organizējot izglītojošus pasākumus un rīkojot tūrisma produktu konkursus. Tiek izstrādāti informatīvi materiāli un organizēti vietējā tūrisma veicināšanas pasākumi, noris regulāra komunikācija ar nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Izsūtot jaunumu vēstules, informējam nozari par aktualitātēm: plānotajām izstādēm, atbalsta programmām, plānotajiem pasākumiem un semināriem u.c. aktivitātēm.

 Pierakstīšanās LIAA plānoto tūrisma aktivitāšu jaunumu vēstulēm: https://www.latvia.travel/lv/jaunumu-vestule

Tūrisma departaments

tourism [at] liaa.gov.lv