Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departaments aicina Latvijas reģionu tūrisma uzņēmējus piedalīties aptaujā par nozares situāciju un aktualitātēm. Aptaujas mērķis ir fiksēt izmaiņas tūrismā Latvijas reģionos gadu pēc COVID-19 pirmo ierobežojumu ieviešanas, kā arī apzināt viedokļus par pakalpojumu attīstības un informācijas apmaiņas pasākumiem, sadarbības formām un saturu.  

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes.

Anketa ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Paldies par atsaucību!

Par uzņēmumu
Lai novērstu cilvēku pulcēšanos un mazinātu Covid-19 pandēmijas izplatīšanos valstī attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību ir ieviesti dažādi ierobežojumi.
Lai paaugstinātu tūrisma uzņēmumu konkurētspēju un darbinieku zināšanas, LIAA katru gadu īsteno tūrisma nozares darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus.
COVID-19 pandēmija pastiprināja digitālo tehnoloģiju pielietojumu izaicinājumus uzņēmējdarbībā un tūrismā gan ikdienas darba organizēšanā, gan procesu pārorientēšanā, gan pakalpojumu noieta veicināšanā un pārdošanā.
Tūrisma departaments īsteno dažādus tūrisma produktu attīstības un kvalitātes uzlabošanas pasākumus, veicina informācijas apmaiņu starp nozares profesionāļiem un organizē vietējā tūrisma veicināšanas pasākumus.