Mēnešalga:
1382 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

LIAA aicina darbinieku, kura galvenais uzdevums būs sniegt juridisko atbalstu administratīvo darbību nodrošināšanai Tehnoloģiju departamenta īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (turpmāk – Projekts) ietvaros.

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā
 • Profesionalitāte un intelekts
 • Kvalitāte
 • Elastība

Piedāvājam

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu līdz 1382,00 EUR, atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas kategorijai un profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā.

Galvenie amata pienākumi

 • Organizēt un vadīt Projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkumus.
 • Izstrādāt saimnieciskā rakstura līgumus Projekta īstenošanai.
 • Konsultēt LIAA Tehnoloģiju departamenta darbiniekus ar iepirkumiem saistītajos jautājumos.
 • Sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedību procesos, tajā skaitā, prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, izpildu dokumentus u.c. un pārstāvēt LIAA tiesvedību procesos, kas saistīti ar Projekta iepirkumu īstenošanu.

Prasības pretendentiem

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Vēlama amata pienākumu izpildei atbilstoša profesionālā pieredze administratīvu aktu, iepirkuma dokumentācijas, līgumu u.c. juridisku dokumentu sagatavošanā.
 • Zināšanas par valsts pārvaldi, administratīvo procesu un publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Izpratne par uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesību aktiem.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Labas angļu valodas zināšanas (lasīt, runāt, rakstīt).
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un risināt problēmsituācijas.
 • Prasme izvērtēt prioritātes, plānot un organizēt darbu izpildi noteiktā termiņā.
 • Komunikabilitāte, precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt komandā.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022. gada 31. janvārim pieteikuma vēstuli, CV latviešu valodā, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi “Valsts pārvaldes juriskonsults (TeD) vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai iesniedzot personīgi.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, kā arī uzsākot pildīt amata pienākumus, uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 68801488, 67039407, 67039403.

Pretendentiem jāpiesakās līdz