Mēnešalga:
atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Itālija

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr.857 “Latvijas Investīciju un attīstības nolikums” 6.10.apakšpunktu izsludina konkursu "Par Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Itālijā deleģējuma līguma izpildītāja amatu".

LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls palīdz Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus ārvalstu tirgos un ārvalstu uzņēmumiem uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā.

Deleģējuma līgums par LIAA uzdevumu veikšanu Itālijā tiks slēgts uz trim gadiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam. Konkursa atlases vispārīgie noteikumi, prasības pretendentiem, konkursa nosacījumi un veicamie uzdevumi aprakstīti konkursa nolikumā.

Prasības pretendentiem

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās vai tirgzinībās;
 • darba pieredze starptautiskajā uzņēmējdarbībā, mārketingā vai tirdzniecībā (vismaz trīs gadi) un darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi);
 • vēlama darba pieredze Itālijas biznesa vidē;
 • zināšanas par valsts pārvaldes darbību Latvijā un prasme pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • zināšanas par uzņēmējdarbību un tās tiesisko vidi Latvijā (t.sk. par valsts atbalstu komercdarbībai);
 • vēlamas zināšanas par Itālijas uzņēmējdarbības vidi;
 • latviešu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī un itāļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • teicama prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasme;
 • spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu, izpildīt veicamos uzdevumus noteiktajos termiņos;
 • spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par tiem un spēt risināt problēmsituācijas, kā arī sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • prasme lietot biznesa vadības IT (informācijas tehnoloģiju) sistēmas (piemēram, Klientu attiecību pārvaldības sistēmu CRM);
 • komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem;
 • teicama reputācija.

Sasniedzamie rezultāti gadā

 • sniegto konsultāciju skaits Latvijas uzņēmumiem – 30, tajā skaitā, padziļināto konsultāciju skaits – 10;
 • apstrādāto Itālijas eksporta pieprasījumu skaits – 30;
 • potenciālo iepircēju vizītes uz Latviju – 4;
 • Latvijas uzņēmumu īstenoti eksporta projekti uz Itāliju – 6;
 • Latvijas uzņēmumu Itālijā iegūto sadarbības partneru vai noslēgto līgumu vai nodoma protokolu īpatsvars no apstrādāto Itālijas eksporta pieprasījumu un Latvijas eksporta piedāvājumu skaita – 20%;
 • uzrunāti potenciālie investori – 20, no tiem Prioritārajos sektoros – 10;
 • uzrunāti Itālijas kapitāla komersanti – 4.
 • uzrunāti vidēja vai ilgtermiņa stratēģiskie partneri investīciju un tehnoloģiju jomā – 6;
 • īstenots bilaterāls pasākums RIS3 viedās specializācijas jomas vērtību ķēžu ekosistēmas dalībniekiem – 1;
 • īstenota investīciju un inovāciju kampaņa kādā no Prioritārajiem sektoriem – 1;
 • uzsākts darbs pie projekta īstenošanas ar potenciālajiem investoriem – 4, tajā skaitā, ar jau Latvijā reģistrētu Itālijas kapitāla komersantu – 1, ar potenciāli jaunu investoru – 1;
 • uzsākts darbs pie projekta realizācijas1 ar potenciālajiem stratēģiskajiem partneriem – 2.

Pieteikšanās

Pieteikumi ar norādi "Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Itālijā deleģējuma līguma izpildītājs" jāiesniedz LIAA Personāla vadības nodaļā līdz 2021. gada 17. maija pulksten 17.00:

 • nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu uz LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442
  vai
 • nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: personals@liaa.gov.lv
  vai
 •  caur portālu www.latvija.lv (https://latvija.lv/lv/epakalpojumi/ep155/apraksts):
  1. izvēloties iestādi, kurai vēlas iesniegt pieteikumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  2. e-pakalpojuma izpildes formā norādot:
   Virsraksts: Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Itālijā deleģējuma līguma izpildītājs;
   Saturs: Vēlos pieteikties Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Itālijā deleģējuma līguma izpildītāja amata vietai;
   Datnes: pievienojot visus šī Nolikuma 3.6.punktā minētos dokumentus. 

Informāciju par dalību konkursā var saņemt pa tālruni 26518171 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu uz e-pasta adresi: personals@liaa.gov.lv, bet par konkursa nolikumu un tā prasībām – pa tālruni: 29130544 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu uz e-pasta adresi: aija.jaunzeme@liaa.gov.lv.

Pretendentiem jāpiesakās līdz