Mēnešalga:
1917 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Beļģijas Karalistē vadītāja amatu (ierēdņa amata vieta uz noteiktu laiku, līdz noteiktā diplomātiskā ranga termiņa beigām*)

LIAA aicina komandā kolēģi eksporta atbalsta pakalpojumu sniegšanai un lobēšanas funkciju inovāciju jomā nodrošināšanai Latvijas uzņēmēju un valsts pārvaldes vārdā Eiropas Komisijas un citās Eiropas Savienības institūcijās Briselē, Beļģijas Karalistē. Mērķis: veicināt Latvijas uzņēmumu un tautsaimniecības inovācijas un tehnoloģiju kapacitāti, kā arī nodrošināt zināšanu ietilpīgu investīciju projektu realizāciju Latvijai.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Beļģijas Karalisē (turpmāk – Beļģija) darbību atbilstoši LIAA darba plānam. Tai skaitā, nodrošināt informācijas apriti ar starptautiskiem partneriem (uzņēmumi, organizācijas un citi) par Latvijas uzņēmējdarbības un inovācijas vidi, projektiem, kā arī uzņēmumiem.
 • Veicināt Latvijas atpazīstamību kā pētniecībai un attīstībai piemērotu vidi, nodrošināt Latvijas interešu pārstāvniecību Eiropas Komisijas un citu starptautisku pētniecības programmu un virzienu izstrādē - īstenot saistītas lobija aktivitātes, īpaši saistībā ar “Apvārsnis2020” programmas virzieniem.
 • Veikt Eiropas Komisijas un citu starptautisko institūciju pētniecības un attīstības programmu situācijas izvērtējamu, identificēt un definēt Latvijas priekšrocības, veidot jaunus un atbalstīt esošos Latvijas uzņēmumu un zinātnes starptautiskos konsorcijus.
 • Pārstāvēt LIAA intereses dažādās augsta līmeņa tikšanās, semināros, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības un pētniecības vidi, LIAA darbību, jau esošajiem korporatīvajiem un zinātniskajiem konsorcijiem un Latvijas potenciālu konkrēto programmu un aktivitāšu ietvaros.
 • Dibināt un uzturēt regulārus kontaktus ar citām Eiropas Komisijas, starptautiskām, privātām un pašvaldību institūcijām, kā arī ar Latvijas zinātnes organizācijām un zinātnes ietilpīgiem komersantiem, tai skaitā, vērtību ķēžu ekosistēmām.
 • Sniegt Latvijas uzņēmējiem informāciju par Beļģijas un starptautisku kompāniju pieprasījumu pēc Latvijas precēm un pakalpojumiem, organizēt Beļģijas un starptautisku kompāniju vizītes Latvijā un Latvijas uzņēmēju vizītes Beļģijā un Briselē, sniegt atbalstu biznesa kontaktu dibināšanā, organizēt Latvijas produktu un pakalpojumu virzīšanu, tai skaitā, uzrunājot partnerus un īstenojot ārējā mārketinga pasākumus.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Uz pretendentu nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās vai kādā no viedās specializācijas (RIS3) jomām.
 • Darba pieredze starptautiskajā uzņēmējdarbībā, mārketingā vai tirdzniecībā, starptautiskā politiskā vai nevalstiskā organizācijā (vismaz trīs gadi) un darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi).
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta praktiskā pieredze iepirkumu veikšanā un darba pieredze valsts pārvaldē saistītā jomā, pieredze Eiropas Komisijas institūcijās, kā arī pieredze Beļģijas biznesa un sadzīves vidē.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes darbību un prasme pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus.
 • Zināšanas par uzņēmējdarbību un tās tiesisko vidi (t.sk. par valsts atbalstu komercdarbībai).
 • Zināšanas par politisko interešu pārstāvību un lobiju.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.
 • Teicama prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasme.
 • Spēja apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu.
 • Komunikabilitāte, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot darba izpildi noteiktā termiņā, kā arī veikt darbu patstāvīgi un spēt risināt problēmsituācijas, kā arī sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā, profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas starptautiskā vidē.
 • Darba izpildes vietu Rīgā (uzsākot darbu, aptuveni pirmos sešus mēnešus), pēc iecelšanas diplomātiskajā amatā – darba izpildes vietu Briselē.
 • Mēnešalgu 1917,00 EUR (bruto) apmērā (uzsākot darbu (aptuveni pirmos sešus mēnešus, līdz iecelšanai diplomātiskajā amatā un diplomātiskā ranga piešķiršanai) un veselības apdrošināšanas polisi.
 • Pēc iecelšanas diplomātiskajā amatā un diplomātiskā ranga piešķiršanas mēnešalga, piemaksas un sociālās garantijas tiek noteiktas saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu (pārcelšanās izdevumu apmaksa, piemaksa par diplomātisko rangu, algas pabalsts, pabalsts par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī, dzīvokļa īres izdevumu kompensācija, transporta izdevumu kompensācija, u.c.).


Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020. gada 20. oktobrim, iesniedzot LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai nosūtot pa e-pastu (personals@liaa.gov.lv, ar norādi „Pārstāvniecības vadītājs Beļģijā”) šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstuli;
 • CV latviešu valodā;
 • izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • praktisko uzdevumu (sastāv no divām daļām):
  • Sagatavojiet aprakstu par 3 pamatotiem Latvijas uzņēmumiem, kam varētu interesēt kāds no “Apvārsnis 2020” programmas virzieniem, atsaucoties gan uz minēto uzņēmumu inovāciju politiku, gan to priekšrocībām Eiropas mērogā veidojot starptautiskus konsorcijus (atbildi sagatavojiet angļu valodā, teksta apjoms – 1 A4 lapa, bez pielikumiem).
  • Sagatavojiet aprakstu par 3 pamatotām Latvijas pētniecības organizācijām un to priekšrocībām, kas varētu interesēt starptautiskos uzņēmumus un citus sadarbības partnerus kopīgu pētniecības un attīstības aktivitāšu veikšanai dažādās pētniecības nozarēs (atbildi sagatavojiet angļu valodā, teksta apjoms – 1 A4 lapa, bez pielikumiem).

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai! 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlase”. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407.

* Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 14.pantu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz