Mēnešalga:
1917 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Austrijas Republikā vadītāja amatu (ierēdņa amata vieta uz noteiktu laiku, līdz noteiktā diplomātiskā ranga termiņa beigām*) 

LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls palīdz Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus ārvalstu tirgos un ārvalstu uzņēmumiem uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā. Ja meklē izaicinājumus, proti uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, kļūsti par daļu no LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību komandas!

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Austrijas Republikā (turpmāk – Austrija) darbību atbilstoši LIAA darba plānam.
 • Izplatīt informāciju Austrijas kompānijām par Latvijas tautsaimniecību, nozarēm, uzņēmējdarbības vidi, Latvijas uzņēmumiem un to precēm, sadarbības iespējām.
 • Piedalīties investīciju piesaistes stratēģijas īstenošanā – identificēt potenciālos investorus un veicināt to interesi investēt Latvijā.
 • Sniegt Latvijas uzņēmējiem informāciju par Austrijas kompāniju pieprasījumu pēc Latvijas precēm un pakalpojumiem.
 • Organizēt Austrijas kompāniju vizītes Latvijā un Latvijas uzņēmēju vizītes Austrijā, sniegt atbalstu biznesa kontaktu dibināšanā.
 • Organizēt Latvijas uzņēmumu produktu virzīšanu Austrijas tirgū, meklēt un uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus.
 • Organizēt ārējā mārketinga pasākumus Austrijā (tirdzniecības misijas, produktu prezentācijas u.tml.).
 • Gatavot informāciju par Austrijas ekonomisko situāciju.
 • Nodrošināt tiešu un regulāru komunikāciju starp Latvijas un Austrijas uzņēmējiem.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Uz pretendentu nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās vai tirgzinībās.
 • Darba pieredze starptautiskajā uzņēmējdarbībā, mārketingā vai tirdzniecībā (vismaz trīs gadi) un darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi).
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta praktiskā pieredze iepirkumu veikšanā un darba pieredze valsts pārvaldē saistītā jomā, kā arī pieredze Austrijas biznesa un sadzīves vidē.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes darbību un prasme pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus.
 • Zināšanas par uzņēmējdarbību un tās tiesisko vidi (t.sk. par valsts atbalstu komercdarbībai).
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu un vācu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.
 • Teicamas prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasme.
 • Spēja apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu.
 • Komunikabilitāte, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot darba izpildi noteiktā termiņā, kā arī veikt darbu patstāvīgi un spēt risināt problēmsituācijas, kā arī sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā, profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas starptautiskā vidē.
 • Darba izpildes vietu Rīgā (uzsākot darbu, aptuveni pirmos sešus mēnešus), pēc iecelšanas diplomātiskajā amatā – darba izpildes vietu Vīnē.
 • Mēnešalgu 1917,00 EUR (bruto) apmērā (uzsākot darbu (aptuveni pirmos sešus mēnešus, līdz iecelšanai diplomātiskajā amatā un diplomātiskā ranga piešķiršanai) un veselības apdrošināšanas polisi.
 • Pēc iecelšanas diplomātiskajā amatā un diplomātiskā ranga piešķiršanas mēnešalga, piemaksas un sociālās garantijas tiek noteiktas saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu (pārcelšanās izdevumu apmaksa, piemaksa par diplomātisko rangu, algas pabalsts, pabalsts par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī, dzīvokļa īres izdevumu kompensācija, transporta izdevumu kompensācija, u.c.).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020. gada 20. oktobrim, iesniedzot LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai nosūtot pa e-pastu (personals@liaa.gov.lv, ar norādi „Pārstāvniecības vadītājs Austrijā”) šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstuli;
 • CV latviešu valodā;
 • izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • praktisko uzdevumu (sastāv no divām daļām):
  • Uzskaitiet 3 pamatotas priekšrocības, kāpēc investoram no Austrijas būtu jāinvestē tieši Latvijā. Kāpēc jāizvēlas Latvija, salīdzinot ar kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu? (atbildi sagatavojiet angļu valodā, teksta apjoms – 1 A4 lapa, bez pielikumiem).
  • Aprakstiet 3 Latvijā ražotas preces vai pakalpojumus un pamatojiet to eksporta konkurētspēju Austrijas tirgū (atbildi sagatavojiet latviešu valodā, teksta apjoms – 1 A4 lapa, bez pielikumiem).

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! 

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei”. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407.

* Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 14.pantu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz