Mēnešalga:
1052 līdz 1382 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra(LIAA, reģ.Nr.90001739473)izsludina atkārtotu konkursu uz​Biznesa inkubatoru departamentavecākā projektu vadītāja darbinieka (valsts amatpersonas) amatuuz noteiktu laiku (līdz 2023.gada 31.decembrim)


LIAA savā komandā aicina darbinieku ar pieredzi projektu vadībā, lai nodrošinātu veiksmīgu biznesa inkubatoru darbību Latvijā.


Piedāvājam

-    Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

-    Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).

-    Mēnešalgu no 1052,00 euro līdz 1382 euro, atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas kategorijai un profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

-    Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).

-    Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu kopstrādes telpās Rīgas centrā.


Galvenie amata pienākumi

-    Īstenot projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” stratēģiju.

-    Veikt fizisku personu un jaundibinātu komersantu pieteikumu uzņemšanai biznesa inkubatorā apstrādi, izvērtēšanu un to tālāku virzību uzņemšanai inkubatorā.

-    Izvērtēt granta pieteikumus un maksājuma pieprasījumus jaundibinātiem komersantiem.

-    Veikt jaundibinātiem komersantiem sniegtā atbalsta uzskaiti.

-    Veikt jaundibinātu komersantu uzraudzības pasākumus pēc inkubācijas procesa noslēgšanās.

-    Izstrādāt iepirkumu dokumentāciju klientu vajadzību nodrošināšanai.

-    Veikt pārbaudes pakalpojumu sniegšanas vietās.

-    Apkopot, analizēt projektā sasniegtos rādītājus un sniegt priekšlikumus rādītāju faktiskā snieguma uzlabošanai.

-    Sniegt atbalstu biznesa inkubatoru komandām visā Latvijā.

-    Īstenot sadarbību ar identificētajiem projekta sadarbības partneriem.

-    Sniegt nepieciešamo atbalstu Biznesa inkubatoru departamenta direktoram un direktora vietniekam starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā.


Prasības pretendentiem

-    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

-    Pieredze darbā biznesa inkubatorā 2.3.2.1.aktivitātē “Biznesa inkubatori” vai citā biznesa inkubatorā, koprades telpā, uzņēmumā, organizācijā vai valsts iestādē darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem (vismaz divi gadi).

-    Izpratne par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, biznesa inkubāciju un investīciju piesaisti.

-    Zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.

-    Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.

-    Teicamas latviešu valodas zināšanas.

-    Labas angļu un krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.

-    Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.

-    Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.

-    Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

-    B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.


Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 18.janvārim, pieteikuma vēstuli un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „BID vecākais projektu vadītājs”.


Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.
Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407

Pretendentiem jāpiesakās līdz