Mēnešalga:
1647 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

LIAA aicina savā komandā darbinieku, lai nodrošinātu jaunuzņēmumu veidošanos, kā arī lai veicinātu jaunuzņēmumu un to ekosistēmas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā. 
 • Profesionalitāte un intelekts.
 • Kvalitāte.
 • Elastība.

Piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu līdz 1647,00 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Organizēt Tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas darbu.
 • Īstenot Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākumu “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”.
 • Nodrošināt jaunuzņēmumu stratēģiskā attīstības plāna izstrādi un ieviešanu.
 • Veicināt jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību Latvijā, sniedzot priekšlikumus tās uzlabošanai.
 • Veicināt Latvijas kā jaunuzņēmumiem draudzīgās valsts tēla veidošanu, sniedzot informāciju un piedaloties jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumos un to organizēšanas procesā, sekmējot sadarbības partneru atrašanu un investoru piesaisti jaunuzņēmumiem.
 • Nodrošināt atzinumu sniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par “startup vīzu” jautājumiem.

Prasības pretendentiem

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (izņemot 7.panta pirmās daļas 4.punktu).
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām mācībām.
 • Darba pieredze vadošā amatā Tehnoloģiju departamenta kompetences jomā (vismaz divi gadi).
 • Pieredze darbā uzņēmumā, organizācijā vai darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem, komersantiem.
 • Pieredze iepirkumu veikšanā un dokumentu izstrādāšanā un normatīvo aktu piemērošanā.
 • Zināšanas par jaunuzņēmumu ekosistēmu, ES fondiem un par valsts pārvaldes darbību.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.
 • Vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu.
 • Prasme apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu.
 • Labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Augsta atbildība, precizitāte un uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 15. decembrim, motivētu pieteikuma vēstuli un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442 vai e-pastā personals@liaa.gov.lv), ar norādi „JAN vadītājs”.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai un uz atlases otro kārtu izvirzītajiem pretendentiem būs jāsagatavo un atlases 2. kārtā jāprezentē redzējums par jaunuzņēmumu vides attīstību Latvijā līdz 2027. gadam.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un, ka stājoties amatā uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Tālrunis uzziņām – 26518171.

Pretendentiem jāpiesakās līdz