Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā (turpmāk – LIAA) ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo iestādes tīmekļvietni https://liaa.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LIAA tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnes sadaļās ir izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem. Teksta sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas.
  • Tīmekļvietnē  ir kustīga baneru josla, kas atbilst testēšanas kritērijiem.
  • Testētajās sadaļās audio un video saturs nav pievienots. Tomēr citviet lapā esošajam video saturam ne vienmēr ir nodrošināti subtitri. Video, kas sniedz jaunu informāciju (nevis tikai vizuāli attēlo tekstuālo informāciju), centīsim nodrošināt alternatīvos aprakstus.
  • Ilustratīvajiem attēliem norādītais alternatīvais teksts varētu būt detalizētāks un tiks uzlabots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.01.2022. Izvērtēšanu veica Miks Erdmanis, Komunikācijas un informācijas departamenta projektu vadītājs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LIAA rakstot uz pasts@liaa.gov.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@liaa.gov.lv
Adrese: Pērses iela 2, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par LIAA oficiālās tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Komunikācijas un informācijas departaments.
E-pasts: pasts@liaa.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.01.2022.