Ar apstiprinātām 35 komandām ir noslēdzies konkurss dalībai Inovāciju akadēmijas 2.posmā “Inovatīvu projektu pirmsakselerācija”. TBC līdz 2022. gada 7. janvārim saņēma pieteikumus no 63 komandām. Lielākoties apmācības turpinās Inovāciju akadēmijas 1.posma dalībnieki, kuriem jau bija savas komandas vai kuri tās izveidoja 1.posma noslēguma nometnē, taču ir arī komandas jaunpienācēji. Inovāciju akadēmijas 2.posmā, kurš ilgs 18 nedēļas, komandas iegūs nepieciešamās zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, produkta validēšanu un tā virzīšanu tirgū. Komandu virzību uz mērķiem nodrošinās mentori, kuri ar komandām strādās individuāli, palīdzot ar biznesa, tehnoloģijas/zinātnes un dizaina attīstību. Uzzināt vairāk.

2022. gada pirmajā pusē varēs pieteikties atbalstam prototipēšanas programmā, kurā granta veidā līdz 15 000,00 EUR vienam pretendentam vienā uzsaukumā tiks finansēta jauna tehnoloģiju ietilpīga produkta vai pakalpojuma ar globālu ambīciju prototipa izstrāde. Prototipu izstrādās sadarbības partneri – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte vai Rīgas Stradiņa universitāte, balstoties uz iepriekš veiktiem aprēķiniem un izstrādātās specifikācijas. Pirmo uzsaukumu prototipēšanas programmā plānots atvērt 2022. gada pirmajā pusē. Pirmajā uzsaukumā būs pieejami 150 000 EUR un plānots atbalstīt vismaz 10 prototipu izstrādes. Prototipa izstrādei tiek dots 1 gads un grants ir 100% finanšu atbalsts Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā.

2021. gadā Inovāciju akadēmijas pirmsakselerācijas programmā tika uzņemti 198 dalībnieki un kopš 4. novembra attālināti notikuši 5 lekciju cikli inovatīvā uzņēmējdarbībā, dalībniekiem noklausoties ekspertu lekcijas par inovatīvu produktu vai pakalpojumu izstrādi, aktualitātēm tādās nozarēs kā robotika, izglītība, medicīna, enerģētika un finanses, kā arī par tehnoloģiju intensīvu un globāli konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. 10.-11. decembrī programmas 1.posms noslēdzās ar 2 dienu bootcamp aktivitāti, kuras laikā izveidotas 28 lieliskas biznesa idejas un komandas jauna produkta vai pakalpojuma attīstīšanai. Apmācības īsteno sadarbības partneris RTU Rīgas Biznesa Skola Preses relīze

LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs darbību uzsāka 2021.gada septembrī, lai jaunu biznesa ideju attīstītājiem piedāvātu apgūt uzņēmējdarbības prasmes un zināšanas 6 mēnešu apmācību programmā, kā arī atsevišķā uzsaukumā izstrādāt minimālā dzīvotspējīga produkta prototipu ar 100% Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Tehnoloģiju biznesa centru vada Ņikita Kazakevičs, kurš no 2016. gada septembra vadīja LIAA Jelgavas biznesa inkubatoru, kā arī 2013. gadā ir dibinājis un līdz 2015. gadam vadījis HealthTech jaunuzņēmumu LifeSync Dānijā. Preses relīze.