Latvijas ārējās robežas šķērsošanu ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijas komersantu saistību izpildei, regulē Ministru kabineta Ministru kabineta 2021. gada 11.oktobra noteikumu Nr.662 171. punkts un tā apakšpunkti.

Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja vai viņam nav uzaicinātāja, ārzemnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 171. punktā minētajiem kritērijiem apliecina LIAA. Pārējos gadījumos aicinām vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Apliecinājums Latvijas ārējās robežas šķērsošanai

LIAA izsniegtais apliecinājums ir derīgs vienai ieceļošanas reizei.

Informācijai!

LIAA Apliecinājumi tiek izskatīti 5 darba dienu laikā. 

Lūgums neplānot ceļošanu pirms nav saņemts LIAA apstiprinājums ar atļauju šķērsot Latvijas Republikas robežu.

Apliecinājumu izskatīšana notiek darba dienās no plkst. 8:30 - 16:30.

Ieceļošanas datums un termiņš

Plānoto ārvalstnieka ieceļošanas datumu var mainīt vienu reizi, sūtot uzņēmuma nosaukumu, ārvalstnieka vārdu un uzvārdu, kā arī nepieciešamās izmaiņas uz e pastu jautajumi@liaa.gov.lv. Iesniegtā apliecinājuma termiņš – viens mēnesis no apliecinājumā norādītā ārvalstnieka ierašanās datuma. Termiņa nokavēšanas gadījumā LIAA jāsniedz jauns apliecinājums.

Vispārējie ieceļošanas nosacījumi:

Visām personām, ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, elektroniski jāaizpilda Covidpass apliecinājums – https://covidpass.lv.

Persona tiesīga ieceļot Latvijas Republikā uzrādot kādu no sekojošiem dokumentiem:

  • derīgs sadarbspējīgs sertifikāts; 
  • Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegts vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājums;
  • negatīvs Covid-19 testa rezultāta apliecinājums:

               - SARS-CoV-2 RNS tests, kas veikts 72 h laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai  ieceļošanas 

               - SARS-CoV-2 antigēna tests, kas veikts 48 h laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī  vai ieceļošanas Latvijā

Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi Latvijas Republikā Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietvaros pieejami šeit.

Valstu saslimstības rādītājiem var sekot SPKC mājas lapā.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039498, 68803505 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, iesniedzot minēto veidlapu, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā